Tink Eğitim Felsefesi

Merkezinde bilim, sanat, felsefe, teknoloji ve inovasyon olan Tink eğitim öğretim sistemimiz, öğrencilerimizin kişisel beceri ve tercihlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim programları, akran öğrenimi, proje tabanlı öğrenme ve gerçek hayat deneyimi edinme gibi dijital çağda eğitimi tanımlayan hususlar içermektedir.

Tink, akademik mükemmeliyetin yanı sıra hayat ve çalışma becerilerinin de geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Teknoloji ve İnsan Kolejleri kendi sosyal ağını öğrencisiyle paylaşan ve öğrencilerinin seçtiği Tink partneriyle proje çalışmalarını deneyimlemesini destekleyen bir yapıya sahiptir. Böylelikle öğrencilerimiz, sosyal hayatları ve kariyerlerini geliştirirken, girişimcilik ruhu da kazanır. Tink Teknoloji ve İnsan Kolejleri eğitim sistemi, Tink Jenerasyonuna, kar yerine değer üretmenin önemini vurgulayan bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Tink eğitim modelimiz, düşünce ile eylemi kişiliğinde birleştiren, çözüm odaklı genç insan kavramını karşımıza çıkarıyor. Küresel değişimin ortasında çok önemli bir rol oynamaya aday Tink Jenerasyonunun temel özelliği hayal kurabilme ve hayalini eylem ile gerçeğe dönüştürebilme kabiliyetidir.

Tink Jenerasyonu kendini gerçekleştiriyor. Tink hayatı kazandırıyor ve hayatta kazandırıyor.

Sınavlara Hazırlık

Öğrenci Mentörlüğü

Sosyal Sorumluluk

Tink Art

Tink Health