Genel Müdürümüzün Mesajı

Ferruh Gürtaş

Günümüzde yapay zeka, robotik, üç boyutlu baskı ve biyoteknoloji gibi alanlardaki gelişmelerin hızı bir taraftan birçok sektörde temel dönüşümlere yol açarken, diğer taraftan da eğitimin farklı yaklaşımlara, iş gücününse yeni yetkinliklere sahip olmasını gerektiriyor. Okulumuzun kurulma amacı da ileride ihtiyaç duyulacak teknik ve insani yetkinliklerde gençleri yetiştirebilmek. Bunu yaparken eğitim ve öğrenimin tüm bileşenlerini yenilikçi ve teknolojik bakış açısıyla okul ortamına entegre etmemiz gerekiyor.

TinkSmart dediğimiz platformumuz sayesinde teknolojiyi okulun işleyişi ile ilgili süreçlerimizi iyileştirmek ve bireyselleştirilmiş eğitim vermek için kullanıyoruz. Okulumuza özel bilişim müfredatımız sayesinde de teknoloji kazanımlarını endüstrinin ihtiyaç duyduğu seviyeye getiriyoruz. Bilişim müfredatımız öğrencilerimizde geliştirmeyi düşündüğümüz sosyal beceriler, onların öğrenmeleri gereken teknolojiler ve takip etmeleri gereken trendlerle harmanlanarak ortaya çıkıyor. Bu sayede bilişim müfredatımızda hangi araçları kullanacağımızı belirliyor ve Amazon, Cisco, Intel ve Oracle gibi uluslararası firmalardan da müfredatımızla örtüşen eğitim araçlarını ve sertifika programlarını temin ediyoruz.

Teorik bilgilerin pratikte uygulanabilmesi için de öğrencilerimizin Tink Diploma programı kapsamında okul hayatları boyunca en az bir iş deneyimi kazanmalarını ve okul bünyesinde sektörden üst düzey mentorlarla desteklediğimiz Tink Genç Girişimci İnovasyon Yarışmasına katılmalarını zorunlu tutuyoruz.

Amacımız teknik yetkinlikleri yüksek gençler yetiştirmenin ötesinde, toplumumuzda teknolojiyi sosyal, sanatsal ve kültürel alanlarda da üretken ve yaratıcı olarak kullanan, eleştirel düşünen, işbirliğine önem veren, sosyal sorumluluk sahibi bireylerin katılmasına yardımcı olmak.

Bu yolculuğumuzu bizlerle paylaşmak isteyen gençlerimizi okulumuza bekliyoruz.

Ferruh Gürtaş, Genel Müdür

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirme Okuyun