VELİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.
a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TİNK Eğitim Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.
b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği
Siz değerli velilerimizden Sınav Kayıt Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; öğrenci kayıt işlemleri ve öğrenci seçme/yerleştirme süreçlerinin sağlık bir şekilde yürütülmesi, sınav ücretinin çevrimiçi olarak ödenmesi, sınav raporunun tarafınıza gönderilmesi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.
c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.
d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri
Sınav Kayıt Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;
- Kimlik Bilgisi: İsim - soyisim, TCKN
- İletişim Bilgileri: E-posta, Telefon Numarası, Adres
- Lokasyon Bilgileri: İl, İlçe
e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik okul kayıt süreci ile ilgili kurumlara KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme
KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin Osmangazi Mah. Battalgazi Cad. No.27 Sancaktepe / İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya Sınav Kayıt Formu kapsamında tarafımıza sağlamış olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden iletisim@tinkturkiye.com e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

ÖĞRENCİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.
a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TİNK Eğitim Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.
b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği
Siz değerli öğrencilerimizden Sınav Kayıt Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; öğrenci kayıt işlemleri ve öğrenci seçme/yerleştirme süreçlerinin sağlık bir şekilde yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.
c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.
d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri
Sınav Kayıt Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;
- Kimlik Bilgisi: İsim - soyisim, TCKN
- Kaçıncı sınıf olduğu bilgisi
e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik okul kayıt süreci ile ilgili kurumlara KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme
KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin Osmangazi Mah. Battalgazi Cad. No.27 Sancaktepe / İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya Sınav Kayıt Formu kapsamında tarafımıza sağlamış olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden iletisim@tinkturkiye.com e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.