Neden Tink?

Tink kendini gerçekleştirmektir.

Eylül 2017’de eğitim öğretime başlayan Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejleri, Çekmeköy’de doğa içindeki merkez kampüsünde kanıtlanmış başarıları ile öğrencilerini dijital çağa en iyi şekilde hazırlayan özel K-12 okuludur.

Türkiye’nin ilk ve en iyi insan odaklı teknoloji okulu olmasının yanı sıra 2020 senesinde dünyanın en inovatif 100 okulu arasına girmiştir. AB’nin Mükemmeliyet Merkezlerinden biri olarak ülkemizi gururla temsil etmektedir.

Tink Diploma Programı ile MEB müfredatının yanı sıra teknolojiyi; eğitimine, sosyal hayatına ve kariyerine entegre eden gençleri, dijital yetkinlikler ve girişimcilik ruhu kazandırarak yetiştirir.

Tink mezunları %100 başarı sahibidir. Mezunlarımız Türkiye’de Boğaziçi Üniversite’sinden Almanya’da Münih Teknik Üniversitesi’ne, ABD’de Rutgers, Ecole 42, Syracuse gibi prestijli üniversitelere kabul edilmiştir.

Tink Lisesinde yurt dışında okumak isteyen öğrencilere Advanced Placement (AP) ve SAT hazırlık dersleri verilir. Harvard Üniversitesi ile yaz okulumu programı uygulanır.

Türkiye’nin en kapsamlı, vizyoner ve iyi networkü Tink öğrencilerindedir.

Tink Dünyanın En İyi 100 Okulu Arasında

Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejleri, T4 Education Week Dünya Eğitim Haftası kapsamında dünyanın en iyi 100 okulu arasına girerek global vitrine çıktı ve 21. yy. eğitim modelini tüm dünyaya tanıttı.

İnsanın merkezde olduğu ve teknolojik imkanlarının sonuna kadar kullanıldığı modern bir eğitim fırsatı yaratan Teknoloji ve İnsan Kolejleri, geleceğin liderlerini yetiştirmeye ve dünya çapında fark yaratacak girişimlerine ve projelerine aralıksız devam ediyor.

Okulumuz birçok alanda olduğu gibi sürdürülebilir bir dünya mirası için geleceğe yön veren liderler yetiştirme vizyonunu sosyal sorumluluk perspektifinde dünya ile entegre etmeye ve değer yaratmaya devam ediyor.

Dünya genelinde sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma noktasında en iyi çözümlerin paylaşılacağı T4 World Education Week organizasyonunda, ülkemizi partnerimiz Öğretmen Akademisi Vakfı, ÖRAV ile temsil etmekten gurur duyuyoruz.

Dünya çapında ses getiren T4 World Education Week organizasyonu ise; eğitim, uluslararası kalkınma, hayırseverlik ve teknoloji sektörlerinde dünya çapında saygın bir lider ve itici güç olan Vikas Pota tarafından yönetiliyor.

Panelimiz okulumuzun Uluslararası Projeler ve Etkinlikler Müdürü Metin Gürbey’in moderasyonunda açılış konuşması ile başladı, en iyi 100 okul seçilmemizin arkasındaki felsefe olan teknogirişimcilik projelerimizi İnovasyon Öğretmenimiz Sayın Mutlu Şencan ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörümüz Sayın Tolga Karaman sundular.

Panelin ikinci bölümünde ÖRAV (Öğretmen Akademisi Vakfı) Eğitim Direktörü Sayın Arzu Atasoy, Seri Girişimci ve StartUp Mentörü Sayın Mine Dedekoca ile Tink Okulları ve Dijital Kolej Kurucusu Sayın Zeynep Dereli, sürdürülebilir kalite eğitimin geleceğini değerlendirdiler.

Yüksek sayıda ve tüm dünyadan binlerce okulun izlediği panelimizin tamamını Tink Türkiye YouTube kanalının aşağıdaki linkinden izleyebilirsiniz.

Yayın linki: https://www.youtube.com/watch?v=yo-FrUjpoh8&t=60s&ab_channel=Tink-Teknolojive%C4%B0nsanKolejleri

Detaylı bilgi için: Metin Gürbey / metin.gurbey@tinkturkiye.com / Tel: 444 28 92

Tink Katalog

Filiz Atalay

Anaokulu ve İlkokul Müdürü

Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,
İnsanlığın var olduğu günden bu yana değişim ve gelişim insan hayatının vaz geçilmez bir şartı olmuştur. İnsanlık her geçen gün kendisini ileriye götürecek yeniliklerin peşinde koşmuş ve hayatın akışını kolaylaştırmak, kendini geliştirmek için üretimin, yeni şeyler keşfetmenin şart olduğunu yaşayarak öğrenmiştir. Özellikle artık günümüzde dünyada her geçen gün yeni değişimler, gelişmeler olmakta ve olmaya devam etmektedir. Bu değişimler ve gelişimler öylesine hızlı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır ki çağı yakalamak ve bu anlamda varlık gösterebilmek için bu değişimin bir parçası olmamız şart olmuştur.
Teknoloji ve İnsan Koleji olarak hedefimiz okulumuzda çağın getirdiği değişim ve gelişimlere kolaylıkla adapte olabilen, teknolojiyi hayatına entegre edebilen, analitik düşünebilen, teknolojiyi insanlık yararına kullanabilen, üstleneceği görevleri en iyi şekilde yerine getiren, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, karşılaştığı problemlere çözümler üretebilen nitelikte, sosyal, kendini girdiği ortamlarda en iyi şekilde ifade edebilen, soran, sorgulayan, yorum yapabilen, araştıran, geliştiren, yaratıcı, meraklı, kendi kültürünü iyi tanıyan, diğer kültürlere saygı gösteren, estetik bakış açısına sahip, toplumsal sorunlara duyarlı, yabancı dil becerileri ile donanmış ve teknoloji okur yazarı olarak iyi yetişmiş, hayat başarısı yüksek bireyler yetiştirmektir.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.” sözlerinde belirttiği gibi bilim ve bu alanda yapılacak çalışmalar dünyanın gittiği yöne doğru hızlı ve doğru bir biçimde ilerlememiz için en önemli yoldur. Atamız bilime inandığı kadar ve hatta daha da fazla Türk gençliğine inanmış Türkiye Cumhuriyetini gençlere emanet etmiştir. Bugünün eğitilmekte olan gençleri ancak geleceğin aydın ve birçok alanda sorumluluk alacak yetişkinleri olacak öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim alabilmeleri açısından teknik alt yapımızı ve donamımızı yüksekZeynep Dereli’nin katıldığı diğer sosyal sorumluluk standart ve ileri teknolojilerle donattık. Okulumuzda teknolojik uygulamalar ile zenginleştirilmiş proje tabanlı, bilginin uygulamalı olarak sahada kullanıldığı bir program uygulayarak gençlerimizi eğitmek önemli hedeflerimizden biridir.
Öğrencilerimiz kademeli olarak uygulanacak olan bu program doğrultusunda gelecekte hangi alanda olursa olsun teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen, üretebilen, girişimcilik potansiyeli yüksek birer birey olacaklardır. Onlara güvenimiz tamdır.
Amacımız ülkemiz gençliğinin gelişen ve değişen dünya içerisinde hak ettiği yeri alabilmesi ve başarılarıyla bizleri onurlandırmalarıdır. Bu anlamda okulumuza duyduğunuz güven bizler için önemli bir motivasyon kaynağıdır.


Zühal Bakan

Ortaokul Müdürü

Tink, Teknoloji ve İnsan Koleji öğrencileri hızla değişen bir dünyaya hazır şekilde lise eğitimlerini tamamlarlar. Yakın gelecekte, günlük hayatın, ekonominin ve iş gücünün yeni teknolojiler, inovasyon ve özel girişimlerden etkilendiği ve bu etmenlerle çığır açtığı bir dünyada yaşayacağız. Tink eğitimi, öğrencilerimize eşsiz bir avantaj ve geleceğin zorluklarını karşılamaya hazır olma yetisini, yalnızca gelişimlere ayak uydurarak değil, aynı zamanda içinde bulundukları toplumda pozitif değişimin gerçek itici güçleri olarak kazandırır.
Tink, MEB müfredatının yanı sıra kendine ait özel teknoloji ve inovasyon müfredatını uygular. TinkTalks Programı kapsamında her hafta yönetim, finans, teknoloji, müzik, spor ve sanat alanlarının ilham verici, öncü liderlerini ağırlarken, Finansal Okuryazarlık, Zaman Yönetimi, Girişimcilik, Gelecek Araştırmaları ve yoğun teknoloji eğitimi de özgün müfredatının temel taşlarındandır. Proje bazlı, tersyüz eğitim ile öğrencilerimizin kendi fikirlerini geliştirmeye özendirildiği bir girişim ekosistemi sunulur. Öğrencilerimizin inovatif düşünce, işbirliği ve 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine önem verir.
Okulumuzun adından da anlaşılacağı gibi, insan unsuru ilerleme ve inovasyonun olmazsa olmaz bir parçasıdır. Tink’te sağlam beyinleri ve vücutları beslemek en az teknolojik becerileri geliştirmek kadar önemlidir. Yaratıcılık, estetik anlayışı, sosyal sorumluluk bilinci, farkındalık, iletişim becerileri, yabancı dilleri akıcı konuşma, bilgi ve ilerleme arzusu her Tink öncüsünün Tink’ten sonraki yolculuklarında yanlarında götürmelerini hedeflediğimiz yetkinliklerdir.


Tunay Tuncer

Lise Müdürü

Günümüzde yapay zeka, robotik, üç boyutlu baskı ve biyoteknoloji gibi alanlardaki gelişmelerin hızı bir taraftan birçok sektörde temel dönüşümlere yol açarken, diğer taraftan da eğitimin farklı yaklaşımlara, iş gücününse yeni yetkinliklere sahip olmasını gerektiriyor. Okulumuzun kurulma amacı da ileride ihtiyaç duyulacak teknik ve insani yetkinliklerde gençleri yetiştirebilmek. Bunu yaparken eğitim ve öğrenimin tüm bileşenlerini yenilikçi ve teknolojik bakış açısıyla okul ortamına entegre etmemiz gerekiyor.
TinkSmart dediğimiz platformumuz sayesinde teknolojiyi okulun işleyişi ile ilgili süreçlerimizi iyileştirmek ve bireyselleştirilmiş eğitim vermek için kullanıyoruz. Okulumuza özel bilişim müfredatımız sayesinde de teknoloji kazanımlarını endüstrinin ihtiyaç duyduğu seviyeye getiriyoruz. Bilişim müfredatımız öğrencilerimizde geliştirmeyi düşündüğümüz sosyal beceriler, onların öğrenmeleri gereken teknolojiler ve takip etmeleri gereken trendlerle harmanlanarak ortaya çıkıyor. Bu sayede bilişim müfredatımızda hangi araçları kullanacağımızı belirliyor ve Amazon, Cisco, Intel ve Oracle gibi uluslararası firmalardan da müfredatımızla örtüşen eğitim araçlarını ve sertifika programlarını temin ediyoruz.
Teorik bilgilerin pratikte uygulanabilmesi için de öğrencilerimizin Tink Diploma programı kapsamında okul hayatları boyunca en az bir iş deneyimi kazanmalarını ve okul bünyesinde sektörden üst düzey mentorlarla desteklediğimiz Tink Genç Girişimci İnovasyon Yarışmasına katılmalarını zorunlu tutuyoruz.
Amacımız teknik yetkinlikleri yüksek gençler yetiştirmenin ötesinde, toplumumuzda teknolojiyi sosyal, sanatsal ve kültürel alanlarda da üretken ve yaratıcı olarak kullanan, eleştirel düşünen, işbirliğine önem veren, sosyal sorumluluk sahibi bireylerin katılmasına yardımcı olmak.
Bu yolculuğumuzu bizlerle paylaşmak isteyen gençlerimizi okulumuza bekliyoruz.

TİNK Okulları Türkiye’nin gündemine oturan Merve’ye sahip çıktı

www.kesanpostasi.com

10/07/2021


Teknoloji ve İnsan Kolejleri’nden ‘Çoklu Zeka Bursu’

www.sabah.com.tr

05/06/2021


Zula, Tink Kolejleri iş birliğiyle “19 Mayıs Zula Turnuvası” düzenliyor

www.fanatik.com.tr

17/05/2021


Tink Teminat Programı'yla veli işini kaybederse öğrenciye burs verilecek

www.tgrthaber.com.tr

www.istanbulhaber.com.tr

13/05/2021


Çekmeköy'de Tink anaokulu ve ilkokulu açıldı

www.iha.com.tr

www.sabah.com.tr

01/05/2021


Zeynep Dereli, Yılın Kadın Girişimcisi oldu

www.sondakika.com

www.ekonomiklik.com

22/04/2021TİNK Uluslararası İnovasyon ve Girşimcilik Zirvesi

Haber Merkezi

15/03/2021


TİNK GELECEĞİN MUCİTLERİNİ YETİŞTİRECEKLER

Milliyet

05/03/2021


Teknoloji ve İnsan Kolejleri ile Synergia İş Birliği Yaptı

www.epnext.com

01/03/2021


Tink SMA Tanısı Olan Öğrencilere Yüzde 100 Eğitim Bursu Veriyor

www.epnext.com

www.gazeteekonomi.com

11/02/2021


Tink –Teknoloji ve İnsan Kolejleri Dünya’nın 100 okulu içinde yer aldı

www.sancaktepegazetesi.com

www.objektifses.com/

www.medyases.net

www.turkiyehaberajansi.com

www.sonsoz.net

14/09/2020


YKS için Kurucumuz Zeynep Dereli’den Son Hafta Önerileri

www.milliyet.com.tr

25/06/2020


Tink Öğrencisi Çeşme Suyundan Dezenfektan Yaptı

www.haberler.com

12/05/2020


23 Nisan'da Dijital Şölen

Milliyet

22/04/2020


Türkiye’nin odağı insan olan, ilk ve tek teknoloji koleji

www.bagimsizbasin.com

20/04/2020


Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen Yılın İş İnsanları yarışmasında Zeynep Dereli En Başarılı Kadın Girişimci dalında 2. seçildi.

Ekonomist

05/04/2020


TİNK Öğrencilerinden Sensörlü Dezenfektan

Milliyet

Hürses

01/04/2020


TİNK Uzaktan Online Eğitim

Milliyet

25/03/2020

Eğitimci Kadınlar TİNK'TE Buluştu

Milliyet

Posta

10/03/2020


Dünya liderleri eğitimci kadınlar, TİNK’te buluştu!

www.aa.com.tr

www.guncelkadin.com.tr

www.habersitesi.com

www.yenisoluk.com

www.turkiyegunlugu.net

08/03/2020


TİNK Dünya Kadınlar Günü Paneli

Milliyet

Hürriyet

Yeni Asır

Gazete Damga

08/03/2020


Unesco'nun İlk Kadın Direktörü Türkiye'ye geliyor

www.enerjiekonomisi.com

www.kobipostasi.com

www.pervinkaplan.com

06/03/2020Tink Okulları ve Destek Patent arasında iş birliği protokolü imzalandı.

www.bultenat.com

www.hibya.com

www.haberbuldum.com

26/02/2020
Eğitimde Teknoloji

İTO Teknoloji

30/07/2019Türkiye'de İlk Kez, Lise Öğrencilerinin Geliştirdiği İnsansı Robot "RoboTink" Ziyaretçilerle Buluşacak

www.haberler.com

www.epnext.com

28/03/2019

Zeynep Dereli

Her anlamda değişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Bu dönüşüme yön verecek nesilleri yetiştirmek için kurulan Tink, eğitim alanında vizyoner yaklaşımı ile ülkemize önderlik ediyor. Bu değişim ihtiyacını ve dinamiğini doğru kanallara yönlendirerek başarılı sonuçlar ortaya çıkarmak için teknolojik bakış açısı ile eğitim sisteminin yenilenmeye ihtiyacı var. Teknolojiyi eğitimin demokratikleştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve 21. yüzyıla uygun hale getirilmesi için kullanmalıyız. Öğretmenlerimizin eğitimi, eğitimde ekosistem anlayışı, öğrencilerin taleplerinin dinlenmesi gerekiyor.
İnsan ve insanlık yani insani değerler bu kurgu içinde her zaman yol gösterici olacak ve olmak durumunda. Teknoloji ve özellikle yapay zekânın bilgi olarak insanları geçeceği savı, robotlar ve yapay zekâ öngörüleri arasında sıkça yer buluyor. Değer yaratma konusunda eğitilmiş bireylerden oluşan toplumlar, insanlık için çalışacak ve üst ırk sıkıntısı olmadan herkesi kapsayacak bir dünya düzeni kurgulayacak. Bu önerme, robotlar ile birlikte çalışmaya kadar uzanan bir dizi kurgu içinde insanın var olma ve yol gösterme formülünü de özetliyor. Bu formülü hayata geçirmek için farklı düşünüp hayal kurabilen ve teknolojinin imkanlarını kullanarak bunları hayata geçirebilen çocuklara ya da geleceğin büyüklerine ihtiyacımız var. Dijitalleşen dünyada teknolojinin sağladığı olanaklarla barışık olmak çocukların hayallerini gerçekleştirebilmesi için önemli bir olanak yaratıyor.
Tink’te; risk alabilen, gerçek yaşamı deneyimleyen, yaratıcı düşünerek geleceği hayal eden ve eğlenerek öğrenen gençler yetiştiriyoruz. Tek sınırın gökyüzü olduğu bu dünyada hayal kurabilen ve kendini gerçekleştirebilen çocuklar başarılı olacak.

Geleceğe yön verecek Tink Jenerasyonunu başarı ile yetiştirdiğimiz bu yolculuğumuza katılmak ister misiniz?


Hakkında
Ülkemizin ve toplumun kültürel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak teknoloji okuryazarları ve geleceğin girişimcilerini yetiştirmek amacıyla Türkiye’nin ilk ve tek odağı insan olan Teknoloji ve İnsan Kolejleri’ni (Tink) kuran Zeynep Dereli, eğitimin günümüz şartlarına adapte edilebilmesi için farklı ülkelerdeki eğitim modellerini incelemiş ve elde ettiği bilgiler ışığında Tink’i hayata geçirmiştir.
Henüz kariyerinin başlarında İstanbul’daki Dundas & Ünlü Menkul Kıymetler’de Birleşme ve Satın Alma bölümünde çalıştı. Bu görevi sonrasında Londra’da Shell Trading and Shipping firmasında risk analizi, araştırma ve mevzuat uyum takımlarında yer aldı. Türkiye’ye döndükten sonra Shell Türkiye’de Finansal Analiz ve Tedarik Analizcisi olarak çalıştı.
Kariyerinin ikinci bölümüne ise ülkemiz ekonomisinin kalkınmasına destek veren değişik kuruluşlarda görevler üstlenerek devam etti. Bunlardan ilki Atlantik Konseyi Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumu’nun direktörlüğüydü. Ayrıca bir dönem SKY Türk ve CNBC-e kanallarında siyaset gündemine ilişkin haftalık “Liderler ve Kararlar” programını hazırlayıp sundu. Daha sonra düşünce kuruluşlarından Türk Politika Forumu’nun Genel Koordinatörlüğü’nü yürüttü. Tüm bunların yanı sıra GLOW İletişim firmasının ve APCO Türkiye’nin kuruculuğunu ve CEO’luğunu üstlendi. Bundan evvel, DRUM (Dialogue, Respect and Understanding through Music) isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.
Londra’daki SOAS Üniversitesi’nde Kalkınma Ekonomileri alanında yüksek lisans yaptı ve Princeton Üniversitesi’nden lisans derecesi ve Orta Doğu Araştırmaları sertifikasıyla mezun oldu.
Zeynep Dereli’nin katıldığı diğer sosyal sorumluluk projeleri arasında danışma kurulunda olduğu İTÜ BMT-KAUM ile WTech ve kurucularından olduğu Endeavor bulunuyor.
“Dijital Yerliler/Yeni Nesil Eğitim Modeli” adlı kitabı Kasım 2019’da yayımlanmıştır.