LİDERLİK FIRSATLARI

TİNK, öğrencilerine okul hayatları süresince kendilerini geliştirmek için birçok fırsat sunar. Okulda oluşturulacak takımlar ulusal ve uluslararası bilişim yarışmalarında okulumuzu temsil ederler. Öğrenci birliğinde başkan ya da üye olarak bulunmak, okul takımında yer almak, büyük sınıfların küçük sınıflara yapacağı mentörlük yapmak ve benzeri faaliyetler öğrencilerimizin liderlik, girişimcilik ve sosyal vasıflarının gelişmesine katkı sağlar.