Müdürlerimizin Mesajı

Nurettin Çelik Müdür

İnsanlığın var olduğu günden bu yana değişim ve gelişim insan hayatının vaz geçilmez bir şartı olmuştur. İnsanlık her geçen gün kendisini ileriye götürecek yeniliklerin peşinde koşmuş ve hayatın akışını kolaylaştırmak, kendini geliştirmek için üretimin, yeni şeyler keşfetmenin şart olduğunu yaşayarak öğrenmiştir. Özellikle günümüzde hayatımızın hemen her anında, her geçen gün şaşırtıcı, etkileyici değişimler, gelişmeler karşımıza çıkabiliyor. Bu ilerlemeler öylesine hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor ki çağı yakalamak, daha da önemlisi bu çağda varlık gösterebilmek için bu değişimleri öncelikle anlamak ve sonra da bir parçası olmak hepimiz için kaçınılmaz hale gelmiştir. Branşım İngilizce olduğu için ben de bu gelişmeleri hem Türkiye hem de uluslarası kaynakları takip ederek yakalama fırsatı buldum.

Görüyorum ki Türkiye’nin ilk teknoloji koleji olan okulumuzda hedefimiz teknolojiyi insan için kullanarak kişiselleştirilmiş bir eğitim öğretim imkanı sunarak çağın getirdiği değişim ve gelişimlere kolaylıkla adapte olabilen, teknolojiyi doğru anlayan, kendisi ve çevresi için verimli kullanan, hayatına entegre edebilen, analitik ve eleştirel düşünebilen, üstleneceği görevleri en iyi şekilde yerine getiren, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, karşılaştığı problemlere çözümler üretebilen nitelikte, sosyal, kendini girdiği ortamlarda en iyi şekilde ifade edebilen, soran, sorgulayan, yorum yapabilen, araştıran, geliştiren, yaratıcı, meraklı, kendi kültürünü iyi tanıyan, diğer kültürlere saygı gösteren, estetik bir bakış açısına sahip, toplumsal sorunlara duyarlı, yabancı dil becerileri ile donanmış, girişimci ve teknoloji okur yazarı olarak iyi yetişmiş, hayat başarısı yüksek bireyler yetiştirmektir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.” sözlerinde belirttiği gibi pozitif bilimler ve bu alanda yapılacak çalışmalar çağı yakalayabilmek, toplum olarak, birey olarak varlığımızı sürdürebilmek için vazgeçilmez yolumuzdur. Atamız bilime inandığı kadar, hatta daha da fazla “Türk Gençliğine” inanmış Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlerimize emanet etmiştir.

Bugün eğitim çağında olan gençlerimizi, geleceğin bilgili, aydın, vizyon sahibi ve sorumluluk alacak yetişkinleri olarak görebilmek, onlara en iyi eğitim olanaklarını sağlamak için, müfredatımızı, teknik alt yapımızı ve donamımızı en yüksek standart ve ileri teknolojilerle donatarak öğrencilerimize kişiselleştirilmiş bir öğrenme yolculuğu sunmayı hedefliyoruz.

Öğrencilerimiz, gelecekte hangi alanda olursa olsun yeni dünyada ihtiyaç duyacakları temel yetkinlikleri kazanmış, teknolojiyi anlayan, mesleğinde en iyi şekilde kullanabilen, üretebilen, öz güveni yüksek birer birey olacaklardır. Onlara güvenimiz tamdır.

Amacımız ülkemiz gençliğinin gelişen ve değişen dünya içerisinde hak ettiği yeri alabilmesi ve başarılarıyla bizleri onurlandırmalarıdır. Bu anlamda okulumuza duyduğunuz güven bizler için önemli bir motivasyon kaynağıdır.

Tink hayatı kazandırıyor ve hayatta kazandırıyor.

Sevgi Yılmaz İlköğretim Müdürü

Sevgili çocuklarımız,
Lise yılları sizlerin pek çok anlamda kendinizi tanıdığınız, yetenek ve becerilerinizi keşfettiğiniz yıllardır. Ancak aynı zamanda bu yıllar gelecekte ne yapacağınızı ve nasıl yapacağınızı da belirlediğiniz yıllardır.
TİNK, sizlere bu yolculuğunuzda rehberlik edecek ve kendiniz için en doğruyu, en güzeli seçmenizi sağlayacaktır. Teknolojiyi en etkin biçimde kullanmanızı gerektiren dünya şartlarında okulunuz size en iyi desteği sağlamak için hazırdır.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız” sözünü benimsemiş bir yönetici olarak bu yolda sizlere olası bütün fırsatları sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.
Milli Eğitim’in belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış akademik programımızın yanı sıra okulumuzda sunulmuş olan sosyal etkinliklerden size en uygun olanı bulup kendinizi her anlamda geliştirmeli ve gelecekte bir dünya vatandaşı olmak için hazırlamalısınız.
Bu yolculuğunuzda yanınızda olmak ve birlikte yol almak bizim için büyük mutluluktur.

Tink hayatı kazandırıyor ve hayatta kazandırıyor.

Sınavlara Hazırlık

Öğrenci Mentörlüğü

Sosyal Sorumluluk

Tink Art

Tink Health

Dil Eğitimi

Dünyayı takip eden, sorgulayan, anlamlandıran; dünya vatandaşı gençler yetişiyor!

Tink Diploma

  • Somut Beceriler
  • Soyut Beceriler
  • Gerçek Hayat Deneyimi
  • İnovasyon Yarışması

Science and Math Majors

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.