Tink Ortaokulu

Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejleri’nde, öğrencilerimizi tek tek tanımayı, her yönüyle geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Okulumuzda, öğrenen merkezli eğitim-öğretim anlayışı hâkimdir. Buna göre; öğrenciyle uyumlu, gündelik yaşam tecrübeleri ile anlamlı öğrenme fırsatları sunan, bilgiye erişme, yorumlama ve yeniden üretme alışkanlıkları kazandıran, öğrencinin içten katılımını vurgulayan bir eğitim sistemi öne çıkmaktadır.
Tink eğitim felsefesini ilkokul çağından vermeyi hedefleyen eğitim öğretim programımıza STEM+A Eğitimi ve dijital çağ yetkinliklerinin yer aldığı Tinker Programımız ile öğrencilerimizin zihinsel gelişimlerinin yanı sıra yaratıcı fikirlerini geliştirmeyi ve onları ürüne dönüştürmeyi hedeflenmektedir. İçinde bulunduğumuz Dijital Çağa uygun programımızla, öğrencilerimize analitik düşünme, sorgulama, tasarlama, üretme ve girişimcilik becerilerini geliştiriyoruz. Yeni ve çağdaş teknolojileri eğitim-öğretimde kullanmaya, kullandırmaya önem veren ve bu konuda ülkemizde lider olan Tink, öğrenme- öğretme sürecinde öğrencilerimize inovatif bir bakış açısı kazandırırken kişisel ve sosyal ve duygusal gelişimlerini de önceliklemektedir. Bu amaç doğrultusunda, hızla değişen dünyaya adapte olabilen, duygularını yönetebilen geleceğin mimarlarını yetiştiriyoruz.
Tink Eğitim Felsefesi

Merkezinde insan ve teknoloji olan Tink eğitim öğretim sistemimiz, öğrencilerimizin kişisel beceri ve tercihlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim programları, akran öğrenimi, proje tabanlı öğrenme ve gerçek hayat deneyimi edinme gibi dijital çağda eğitimi tanımlayan hususlar içermektedir.
Tink, akademik mükemmeliyetin yanı sıra hayat ve çalışma becerilerinin de geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Teknoloji ve İnsan Kolejleri kendi networkünü öğrencisiyle paylaşan ve öğrencilerinin seçtiği Tink partneriyle proje çalışmalarını deneyimlemesini destekleyen bir yapıya sahiptir. Böylelikle öğrencilerimiz, sosyal hayatları ve kariyerlerini geliştirirken, girişimcilik ruhu da kazanır. Tink Teknoloji ve İnsan Kolejleri eğitim sistemi, Tink Jenerasyonuna, kar yerine değer yaratmanın önemini vurgulayan bir bakış açısı kazandırmaktadır.
Tink eğitim modelimiz, düşünce ile eylemi kişiliğinde birleştiren, çözüm odaklı genç insan kavramını karşımıza çıkarıyor. Global değişimin ortasında çok önemli bir rol oynamaya aday Tink Jenerasyonunun temel özellikleri teknoloji okur yazarlığı, inovasyon kültürü ve çok kuvvetli networkleridir.
Bunların yanı sıra sistemimiz, gençlerimizin öğrenimleri sonunda hayata tutkuyla bağlanacakları kariyer seçimleri yapmalarını destekliyor ve kar yerine değer yaratmanın önemini vurguluyor.

Tink Jenerasyonu kendini gerçekleştiriyor.
Tink hayatı kazandırıyor ve hayatta kazandırıyor.

Dil Eğitimi

Tink dil eğitimimiz ile dünyayı ve gelişmeleri takip eden, sorgulayan, anlamlandıran ve dünya vatandaşı olan gençler yetişiyor!
Tink’te dil öğrenme sürecini çok önemsiyoruz. İngilizce Bölümümüz, eleştirel düşünme ve global düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik çok yönlü bir eğitim programı uygulayarak sosyal yeterlilik çerçevesinde etkin İngilizce eğitimini şekillendiriyor. Öğrencilerimiz anadili İngilizce olan eğitimciler ve Türk yabancı dil öğretmenleriyle birlikte çalışıyor. Partnerimiz Cambridge ile Uluslararası standartlardaki sertifikalı yabancı dil eğitim sistemini uyguluyoruz. Bu sayede, İngilizce eğitimi alan tüm öğrencilerimizin akademik başarıları uluslararası standartlarda dil ölçekleri ile akredite ediliyor. Her öğrencimizin farklı öğrenme yolculuğunu göz önünde bulunduruyor ve öğrencilerimizin beceri ve bilgisine göre farklı dil seviye grupları içerisinde eğitim veriyoruz.
İngilizce eğitimimiz sadece İngilizce derslerinde değil, 9. sınıftan itibaren İngilizce işlenen Girişimcilik ve İnovasyon derslerinde de devam ediyor.

Sınavlar ve Üniversiteye Hazırlık

Sınavlara Hazırlık

Lise
Tink’te üniversiteye hazırlık süreci ilk yıldan itibaren başlar. Lise boyunca haftada 45 saat olarak uygulanan program öğrencilerimizi sadece üniversite sınavlarına değil üniversiteye hazırlayacak şekildedir.
Öğrencilerimiz lise hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda, okuyacakları üniversiteye ve bölüme karar verme dönemini staj yaparak, TinkTalks seminerlerinde rol modelleri tanıyarak, teknoloji merkezlerini ve üniversiteleri ziyaret ederek, akademik projeler yaparak rehberlik biriminin yönetim ve takibinde geçirirler.
11. ve 12. sınıfların akademik içeriği ve programı ise tamamen “Üniversite Sınavlarına Hazırlık” olarak planlanmıştır. Bu sınıflardaki ders programı, ders içerikleri, kullanılan kaynaklar, deneme sınavları, yaprak testler, tamamen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ‘ye yöneliktir. 11. sınıfın 1. dönemi TYT sınavı için, 11. sınıfın ikinci dönemi ve 12. Sınıfın birinci dönemi ise AYT sınavı için kurgulanmıştır. Öğrencilerimiz ekstra dershane, etüt, özel derslere ihtiyaç duymazlar.
Lise öğrencilerimizin hazırlık süreçleri akademik koçlar tarafından takip edilir. Her öğrencimiz tek tek değerlendirilir ve öğrencimiz ile ilgili yapılması gereken tüm eğitim öğretim çözümleri ilgili müdür yardımcısının talimatı ve kontrolünde akademik koçlar tarafından organize edilir.
Yurt dışı üniversitelere gitmek isteyen öğrencilerimizin tüm hazırlık süreçleri de okulumuz tarafından yürütülür. 11. ve 12. sınıflarda okutulan dersler ile öğrencilerimiz SAT, IELTS ve TOEFL sınavlarına okul içinde hazırlanmış olurlar. Bu öğrencilerimizin başvuru dosyalarının oluşturulması, başvurularının yapılması ve hazırlık süreçlerinin takibi okulumuzda bulunan “Kariyer ve İnovasyon Ofisi” tarafından takip edilir. Okulumuz aynı zamanda SAT sınav merkezidir.
Ortaokul
Tink Ortaokulunda lise geçiş sınavlarına (LGS) hazırlık programı 5. sınıftan itibaren başlar. Ortaokulda temel akademik kazanımların her öğrencimize eksiksiz öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle Proje Tabanlı Öğretim (https://www.youtube.com/watch?v=EuzgJlqzjFw) ve Ters Yüz Eğitim (https://www.youtube.com/watch?v=BCIxikOq73Q) etkili olarak kullanılmaktadır. Derse önceden hazırlanarak gelen öğrencilerimiz ders içindeki zamanı en verimli şekilde geçirirler. Derslerden sonra kazanımları kapsayan projeler sayesinde de öğrenme içselleştirilmiş olur. Ayrıca geleneksel test sistemleri de 5. sınıftan itibaren uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz liseye İngilizce, bilişim, sayısal ve sosyal bilimler alanlarında yeterli kazanımları almış olarak geçerler. Sekizinci sınıf müfredat ve programı sene sonunda öğrencilerimizin girecekleri sınava göre yapılandırılmıştır.

Üniversite Başvuru Süreci

Ülkemizde gençler ne yapmak istediklerini üniversiteye başladıktan ya da bir işe girdikten sonra fark ediyorlar. Tink’te, bu fark ediş yaşanana kadar zaman ve enerji kaybedilmemesi için öğrencilerin daha ortaokul ve lise sıralarında kendilerini tanımaları, potansiyellerini fark etmeleri, yetkinliklerini anlamaları ve ne yapmak istediklerini bulmaları için onlara kişiselleştirilmiş bir rehberlik programı sunuluyor. Bu rehberlik sayesinde 9. ve 10. sınıftan itibaren eğilimli oldukları konuları keşfeden öğrenciler, 11. sınıftan itibaren katılacakları etütler ve hafta sonları yapılacak olan üniversite sınavına hazırlık kursları ile üniversite sınavına ne istediklerini bilerek, tam donanımlı bir şekilde girme şansını yakalıyor. Öğrencilerin üniversite hedefleri belirlenirken sadece yurt içinde değil yurt dışındaki okullara da odaklanılıyor. Böylece küreselleşen dünyada öğrencilerin dünya vatandaşı olma yolunda adım atabilmeleri için tam destek veriliyor.
PDR hizmetleri öğrencilerimizin bilgi, beceri, yetenek ve isteklerine göre seçim yapmaları ve yüksek öğrenim programlarına yerleşmeleri konusunda rehberlik yapar. Bunun yanında alan seçme seminerleri, üniversite tanıtım gezileri, üniversiteye giriş sistemi ve sistemle ilgili değişiklikler konusunda bilgilendirme toplantıları gibi çalışmaları yürütür.
Eğitim öğretim hayatlarına yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimizden gelen istekler doğrultusunda, konusunda uzman kurumlara öğrenciler yönlendirilir ve süreç takip edilir.

Üniversite Sonuçları
Tink 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. Mezun sınıfını yüzde yüz yerleşme başarısı göstererek, Tink eğitim modelinin etkinliğinin kanıtı olmuştur. Mezun sınıfımızdan Boğaziçi Üniversitesi gibi ülkemizin en başarılı üniversitelerine yerleşenlerin yanı sıra Ecole 42 gibi dünyanın en başarılı yazılımcılarının yetiştiği kuruma tam burslu yerleşen öğrencimiz olmuştur. Tink Jenerasyonu ile gurur duyuyoruz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri ve fırsatları, çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum, empati ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu plan gelişimsel rehberlik modeli çerçevesinde biçimlendirilir.
• PDR hizmetlerinde insana saygı esastır.
• PDR hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
• PDR hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
• PDR hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
• Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.
• PDR hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.
• PDR hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
• PDR hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
• PDR hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.
PDR birimi altında hizmet veren Tink Kariyer ve İnovasyon ofisi Tink lise öğrencilerimize 3 farklı adımda hizmeti sunmaktadır.

Ön Değerlendirme Süreci
1. Kişisel Detaylar
2. Eğitimsel Detaylar
3. Ailenin ve öğrencinin ilgi ve beklentileri
Psikometrik Değerlendirme Süreci
1. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
2. D2 Dikkat Testi
3. Kendini Değerlendirme Envanteri
4. Otobiyografi
5. “The Birkman Method” Tink Kişilik Testi
Psikometrik değerlendirme sürecinde yaptığımız ön değerlendirmenin ışığı altında öğrencilerimize çeşitli psikolojik ve sosyal testler uyguluyoruz. Bu testlerin tamamını öğrencilere online olarak uyguluyoruz ve süreci TinkSmart sistemimiz üzerinden takip ediyoruz.

Veli İletişim Süreçleri

Öğrencilerimizi akademik ve sosyal gelişimlerinde istediğimiz noktaya ulaştırmak ancak velilerimizle yapacağımız işbirliğine ve kuracağımız iletişim köprüsünün gücüne bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla velilerimizi öğretmenlerimizle bir araya getirmek için farklı uygulamalarımız bulunmaktadır.

1- Hafta İçi Branş Öğretmen Görüşme Saatleri
Öğretmenlerimizle ders programlarına göre hafta içi görüşme randevusu alınabilir. TinkSmart üzerinden veya öğretmenimize e-mail atarak ve ilgili müdür yardımcısını cc ye koymanız yeterlidir. Öğretmenimiz size geri dönecektir.
2- Rehber Öğretmen Görüşme Takvimi
Rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizle ve velilerimizle düzenli olarak görüşmekte ve öğrencilerimizin okul içinde ki yaşantısını raporlamakta ve aktarmaktadır. TinkSmart üzerinden veya öğretmenimize e-mail atarak ve ilgili müdür yardımcısını cc ye koymanız yeterlidir.
3- Müdür Yardımcısı Görüşme Takvimi
Müdür yardımcılarımız öğrencilerimiz ve velilerimizle belli bir düzen içerisinde yüzyüze ve telefonla görüşürler. Herhangi bir konuda görüşmek istediğinizde müdür yardımcılarımıza direk cep telefonları üzerinden ya da mail adresleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Müdür yardımcılarımıza attığınız maillerde okul müdürünü de cc ye koymanızı önemle rica ederiz.
4- Akademik Koçluk Görüşmeleri
Öğrencilerimizin okul içindeki yaşantılarını ve gelişimlerini daha yakından takip etmek amacıyla mevcut öğretmenlerimiz akademik koçlar olarak görev yapmaktadırlar.
Sorumluluklarında ki öğrencilerle görüşen, onların okul içindeki ilişki ve gelişimlerini takip eden ve onlara mentörlük yapan akademik koçlarımız aynı zaman da öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılması, okul içinde ve dışında olan organizasyonlarda yer almaları gibi başlıkları da takip etmektedirler. Akademik koçlar velilerimize üç hafta da bir (iki hafta arayla) email üzerinden öğrencileri ile ilgili bilgi aktarmaktadırlar.
5- Akademik Değerlendirme Toplantıları
Velilerimizle öğrencilerimizin sınav ve başarı durumlarını değerlendirmek amacıyla öğretmenlerimizi çeşitli zaman dilimlerinde bir araya getiririz. Bu tarihleri her akademik yıl başında paylaşılan takvimden takip edebilirsiniz. Akademik değerlendirme toplantıları klasik veli toplantılarından farklıdır. Velilerimiz için hazırlanmış eğitim ve etkinlikler içerir.
6- Ebeveyn Akademileri
Velilerimizin çocukları ile olan iletişimini artırmak ve onların gelişimlerine maksimum oranda dahil olmalarına destek olmak maksadıyla rehberlik birimimiz ebeveyn akademileri organize etmektedir. Ergenlik psikolojisinden, anne baba tutumlarına, çocuklarda teknoloji bağımlılığından, aile içi iletişime kadar birçok konuda velilerimizi desteklediğimiz bu programımız sene boyunca devam etmektedir.

TinkHealth
Spor Eğitimi ve Sağlıklı Yaşam

Tink’te Beden Eğitimi Dersimizde; vücut fonksiyonlarını kavrama, sağlık, büyüme, gelişme sürecini kavrama, motor öğrenme, oyun ve emniyet kural ve becerilerini kavrama, stratejiler geliştirme ve değerlendirmeyi amaçlıyoruz.
Kendine güvenme, değer anlayışı, karakter geliştirme, iletişim becerileri, meraklılığı geliştirme, sportmenlik becerileri, centilmenlik kavramlarını kazandırmanın yanında, vücudu ısıtma ve alıştırma becerileri, temel hareket becerileri, motor becerileri, dayanıklılık, kas gücü, esneklik, çeviklik geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
Tink’te akademik alanda olduğu kadar, öğrencilerimize sosyal ve aktif birey olma ruhunu kazandırmak, eğlenerek ve verimli zaman geçirerek öğrenme sürecini keyifli hale getirmeyi amaçlıyoruz.
Öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun olarak, büyük ve küçük motor becerilerinin gelişmesine yönelik spor etkinlikleri yaptırıyoruz. Kol kuvveti çalışması, esneklik, el-göz koordineli çalışmalar, reaksiyon hızını geliştirme çalışmaları, genel kuvvete yönelik parkur çalışması, denge ve koordinasyon çalışmalarının yanı sıra ders içerisindeki çeşitli eğitsel oyunlar ile öğrenmeyi keyifli hale getiriyoruz.
Tink’te sağlıklı yaşam kültürünün ve bilincinin küçük yaşlardan itibaren oluşmaya başladığına inanıyoruz. Bu anlamda, hem beden eğitimi derslerinde yaptığımız çalışmalarla hem de düzenlediğimiz çeşitli sportif faaliyetlerle öğrencilerimizde spor kültürünü oluşturmayı hedefliyoruz.

TinkArt
Sanat Eğitimi
Müzik, Görsel Sanatlar ve Tiyatro derslerimizde yapılan çalışmalarla öğrencilerimize sanatsal bakış açısı kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple, çeşitli kültür sanat etkinliklerini yakından takip ediyor ve öğrencilerimizin hazırladığı çalışmalarla yer alıyoruz.
Görsel Sanatlar
Sanat, en güzel ifade biçimlerinden birisidir. Sanat eğitiminin öğrencilerimizin özgüveninin gelişiminde çok büyük rolü olduğu bir gerçektir. Öğrencilerimizin kendini özgün bir şekilde ifade etmesine olanak sağlar. Hayal gücünün sınırsız olduğunu ve bunu sanat yolu ile ifade edebileceklerini bilmeleri özgüven oluşumundaki adımlardır. Farklı açılardan bakmayı ve düşünmeyi öğrenirler. Tink’te verilen sanat eğitiminde, öğrencilerimize teknik, metot gibi temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra özgüven ve yaratıcıklarını destekleyici çalışmalar yapıyoruz. Sanat ile teknolojiyi buluşturan tasarım derslerimizde öğrencilerimize dijital yetkinlikler de kazandırıyoruz. Resim sanatı, özgün baskı teknikleri, heykel yapımı, eskiz çalışmaları, perspektif, oran-orantı gibi kavram ve metotları öğrenerek, sanat eserini yorumluyor ve ondan anlam çıkarmaya çalışıyoruz. Böylece, eleştirel bir bakış açısı ile hayal güçlerini kullanarak düşünme ve problem çözme becerileri kazandırıyoruz. Görsel sanatlar dersi, haftalık ders saati içerisinde yer almasının yanı sıra kulüp dersi olarak da veriliyor. Öğrencilerimiz ile İstanbul Bienali gibi önemli sanatsal etkinliklere ziyaretler gerçekleştiriyor, sene boyunca öğrencilerimizin işlerini okulumuzda sergiliyoruz.
Müzik
Müzik ve çocuk gelişimi üzerine yapılan çalışmalar, müzik ile beynin erken gelişimi arasında önemli bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Müzik eğitimi, çocuğun psikolojik gelişiminde de olumlu rol oynuyor. Müzik eğitimi yoluyla ruhsal bakımdan doyum sağlayan çocuk, hem sağlıklı bir ruhsal gelişim hem de sağlıklı bir kişilik yapısı kazanıyor. Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyici bir etkiye sahip olan müzik eğitiminin oyunla eğitim niteliğinde olmasına dikkat edilmeli, çocukların isteyerek ve hoşlanarak müzik etkinliklerine katılmaları sağlanmalıdır. Tink’te Müzik Eğitimi ile her öğrencimizde var olan müzik kapasitesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor, buna yönelik bireysel ve grup çalışmaları yapıyoruz. Müzik eğitiminde önem verdiğimiz bir diğer konu ise öğrencilerimizin ilgi alanı doğrultusunda bir enstrüman ile tanışmasını sağlamak. Öğrencilerimiz derslerde, Piano, Gitar, Perküsyon ve Keman alanında brans eğitimi almaya başlıyor. Aynı zamanda kulüp dersi olarak seçebiliyorlar.
Müzik Takdiri
Ortaokul lise seviyesinde bir yenilik olan müzik takdiri dersinde, öğrenciler farklı müzik türlerinde ne dinleyeceklerini ve duyduklarını nasıl anlayacaklarını öğreniyorlar. Müzik takdiri müfredatı kapsamında, besteciler, enstrümanlar ve topluluklar ile bir döneme ait farklı müzik tarzları hakkında bilgiler de öğreniliyor. Ders Boğaziçi Üniversitesi’nde de eğitim veren Prof. Dr. Erman Türkili tarafından veriliyor.
Tink Okul Korosu ve Tink Band
Müzik öğretmenimiz eşliğinde yıl boyunca çalışmalarını sürdüren Tink okul korosu ve Tink band, resmi törenler ve kutlamalarda sahne alıyor.
Tiyatro
Tiyatro, öğrencilerimizin kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlarken işbirliği içerisinde olma, arkadaş ilişkilerini yönetebilme ve yaşadığı sorunlarla başa çıkabilme için çözüm üretme gibi sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Tiyatro derslerimiz kulüp dersi olarak verilmektedir.