PDR FAALİYETLERİMİZ

Teknoloji ve İnsan Kolejleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi temelinde öğrenciyi doğru tanıma ve önderlik etme felsefesi taşır. Öğrencilerin gelişim dönemi özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak program geliştirilir.

Çalışmalarımız

 1. Eğitsel ve mesleki rehberlik: Öğrencilerin kendilerini ve meslekleri tanımalarını, mesleki yönelimlerinde onlara destek olmayı amaçlar.
 2. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin takibi
 3. Bireysel rehberlik: Öğrenciler sınav kaygısı, ders çalışma yöntemleri, dikkat ve konsantrasyon sorunu gibi konularda Rehberlik Servisi ile bireysel olarak görüşerek danışmanlık hizmeti alırlar.
 4. Grup çalışmaları: Öğrencilerin kendilerini keşfetmesi ve grupla iletişimini geliştirmesi açısından grup çalışmaları yapılır.
 5. Doğal ortamlarda gözlem
 6. Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik seminerler
 7. Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim çalışmaları
 8. Öğretmen ile iş birliği: Okul rehber öğretmeni, okul içerisinde idare ve öğretmenler ile sıkı bir iş birliği içerisinde çalışır. Öğrenci ile doğrudan ve düzenli iletişim halinde bulunan öğretmenler, Rehberlik Servisi ile paylaşmak üzere özel ihtiyaçları tespit ederler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi bu ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenciler ile bireysel veya grup görüşmeleri düzenler.
 9. Veli ile iş birliği: Rehberlik Servisi velilerle sürekli irtibat halindedir. Yıl içinde çeşitli konularda seminerler düzenlenmektedir.
 10. Mindfulness (Farkındalık) Eğitimi: Öğrencilerin stresli durumlardan kaçmak yerine onu kabullenmesini ve anda kalmasını sağlar. Yaşadığı anı ve kendisini olduğu gibi kabul eden öğrencilerin odaklanma, dikkat, duyguları yönetme gibi becerileri gelişir.
 11. Resilience Eğitimi: Öğrencilerin karşılarına çıkan problemler karşısında daha güçlü, sebatkar olmalarını sağlar. Resilience eğitimi sayesinde öğrenciler başarısızlık karşısında pes etmek yerine kaldıkları yerden yollarına emin bir şekilde devam ederler.