Psikolojik Danışma Rehberlik

Tink Jenerasyonu Kendini Gerçekleştiriyor.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri ve fırsatları, çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum, empati ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu plan gelişimsel rehberlik modeli çerçevesinde biçimlendirilir.

• PDR hizmetlerinde insana saygı esastır.
• PDR hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
• PDR hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
• PDR hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
• Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.
• PDR hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.

• PDR hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
• PDR hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
• PDR hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.
• PDR birimi altında hizmet veren Tink Kariyer ve İnovasyon ofisi Tink lise öğrencilerimize 3 farklı adımda hizmeti sunmaktadır.

Tink hayatı kazandırıyor ve hayatta kazandırıyor.

Ön Değerlendirme Süreci

1. Kişisel Detaylar
2. Eğitimsel Detaylar
3. Ailenin ve öğrencinin ilgi ve beklentileri

Psikometrik Değerlendirme Süreci

1. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
2. D2 Dikkat Testi
3. Kendini Değerlendirme Envanteri
4. Otobiyografi
5. “The Birkman Method” Tink Kişilik Testi

Psikometrik değerlendirme sürecinde yaptığımız ön değerlendirmenin ışığı altında öğrencilerimize çeşitli psikolojik ve sosyal testler uyguluyoruz. Bu testlerin tamamını öğrencilere online olarak uyguluyoruz ve süreci TinkSmart sistemimiz üzerinden takip ediyoruz.

Dil Eğitimi

Dünyayı takip eden, sorgulayan, anlamlandıran; dünya vatandaşı gençler yetişiyor!

Tink Diploma

  • Somut Beceriler
  • Soyut Beceriler
  • Gerçek Hayat Deneyimi
  • İnovasyon Yarışması

Science and Math Majors

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sınavlara Hazırlık

Öğrenci Mentörlüğü

Sosyal Sorumluluk

Tink Art

Tink Health