Sosyal Sorumlu Tink Jenerasyonu

Bu Sayfada

Tink Sosyal Sorumluk

Öğrencilerimizde sosyal sorumluluk projeleri

Tink Sosyal Sorumluluk

Tink, Teknoloji ve İnsan Koleji öğrencileri için sosyal sorumluluk sadece bir projeyle kalmaz. TinkJenerasyonu “gönüllü olmayı” ömür boyu sorumlu olması gereken bir bilinç olarak benimser.

 

Tink öğrencileri anaokulununda üniversiteye kadar bir matematik dersi kadar sosyal sorumluluk alanında teori ve uygulama dersleri görürler. Bu sayede hem yaşadıkları toplumu daha yakından tanıma fırsatı elde ederler, hem de kendilerini geliştirirler.

Kendi sosyal sorumluluk projelerini okul sıralarında hayata geçiren öğrencilerimiz; organizasyon, iletişim, etkili sunum yapma, topluluk önünde konuşma, farkındalıklara saygı, özgüven vb gibi birçok becerilerini de geliştirme imkanı elde eder. Öğrencilerimiz Hayallerimize El At, TinkTalentTalks gibi hayata geçirdikleri ve katıldıkları projelerle toplumsal olaylara çözüm üreten aktif birer vatandaştırlar.

Sosyal sorumluluk projelerimiz, öğrencilerimizin kişisel gelişimine destek olurken aynı zamanda eğitim hayatı ve akademik performanslarına da oldukça katkı sağlar.

 

Hayallerimize El At

Hayallerimize el at projesi ile Tink öğrencileri aldıkları bilgisayar okuryazarlığı eğitimi ile çevrelerinden gönüllü olarak topladıkları atıl durumda olan bilgisayarları tamir ederek çalışır duruma getiriyorlar. Çalışır duruma getirilen bilgisayarlar ile teknolojiye erişim imkanı olamayan okullara bilgisayarlı eğitim sınıfları kuruyorlar. Bu sayede aldıkları teknoloji eğitimleriyle insanlara yardım ederek, umut oluyorlar.

TinkTalentTalks

TinkTalentTalks Projesi, Tink öğrencileri tarafından başlatılan, her öğrencinin kendini iyi hissettiği teknoloji alanında gönüllü olarak akranlarına eğitimler vermesini kapsayan bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu proje ile bir yandan her öğrencimiz ilgi duyduğu teknoloji alanında kendini ifade etme şansı yakalarken bir yandan da farklı okullarda okuyan akranlarına yenilikçi teknolojileri tanıma imkanı sunuyor.