icon-2-2.png

Bilim

HIGH SCOPE EĞİTİM PROGRAMI’dan; Beraber saat/çember zamanı- planla-yap-hatırla zamanı/ Küçük grup zamanı ve öğretmenin öğretim süreci sırasında ve sonrasında, kendini ve süreci değerlendirmesi ve bu değerlendirmeler ışığında birtakım değişiklikler yapması (Reflective Thinking/Yansıtıcı Düşünme)

icon-3-2.png

Oyun Grupları

Erken çocukluk dönemindeki Tink öğrencileri , oyun temelli gelişim programında, bireysel bir yaklaşımla kendilerini daha iyi tanıma fırsatı bulurlar. Böylelikle, kendisi ile ilgili farkındalığı yüksek, sosyal hayatta başarılı, becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişirler..

icon-1-2.png

Native İngilizce

Pratik yabancı dil çalışmalarını etkinlikler ile alan çocuklarımız, günlük yaşamda kullanacağı pratik İngilizce’yi tecrübe ederler

Tink Anaokulu Hakkında

Hayallerini Gerçeğe Dönüştüren Nesiller

Çocuğunuzun akademik ve sosyal gelişiminde bu ilk ve en önemli adımı atmanıza yardımcı olmaktan heyecan duyuyoruz!

Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejleri, Türkiye’nin ilk ve en iyi insan odaklı teknoloji okulu olmasının yanı sıra, dünyanın en inovatif 100 okulu arasına girmiştir.

Avrupa Birliği’nin Mükemmeliyet Merkezleri’nden biri olarak ülkemizi gururla temsil etmektedir.


Düşyeri Eğitim Programı

Düşyeri Eğitim Programı;
Düşyeri 2008 yılında çocuklara eğitim vermek için kurulmuş edutech alanında bir sosyal girişim. 2008-2018 yılları arasında çocukların eğitimi için pek çok projeye imza attı.

2018 yılından itibaren son 4 yıldır 3-6 yaş çocuklar için en doğru bilişsel ve ruhsal gelişimi sağlayacak eğitim modelini yapmak için akademisyenler ve uzmanlardan oluşan bir ekip ile arge çalışmaları yürüttü. 2022-2023 eğitim döneminde artık bu program Tink Koleji’nde ilk defa kullanılmaya başlayacak.

Düşyeri 3-6 yaş çocuklar için ürettiği eğitim programında, çocukların ruhsal gelişimi için transaksiyonel analizi, Bilişsel gelişim için de CloseTheWordGap’i merkeze aldı.
Bir çocuk 3 yaşından 6 yaşına kadar Düşyeri Eğitim programı ile eğitim aldığında 7000 kelimelik bir kelime hazinesine ulaşacak. Ayrıca ruhsal gelişiminde de doğru şemalar ve bağlar kurması sağlanacak. Bu eğitim programı ilkokulda da devam edecek ve tüm akranlarından önde çocuklar yetişecek. Kelimelerimiz kadar hayal kurabildiğimiz için, Tink Koleji öğrencileri büyük hayaller kuracaklar.

Program içeriğinde yer alan ve Tink Diploma Programına özgü olan teknoloji ve girişimcilik eğitimleri ile çocuklarımız fikir üretmenin algoritmasını ve fikrin yapılandırılması süreçlerini deneyimliyorlar. İnce ve kaba motor kabiliyetlerini geliştiriyorlar.
Sınıf derslerini alanında uzman branş öğretmenleri ile destekliyoruz. Her gün spor ve sanat aktiviteleri yaptırıyoruz. Böylece çocuklarımızın bilimsel düşünme süreçlerine sağlıklı adım atmalarını sağlıyoruz.
Okulumuzda pişirilen sağlıklı yemeklerle fizyolojik gelişimlerini desteklerken, sağlıklı beslenmeyi aşılıyoruz.
Tink’te çocuklarınıza bir aile oluyor ve onları hayatın muhteşem unsurlarını keşfedip, çocukluklarının tadını çıkarmaya teşvik ediyoruz.

EKLEKTİK YAKLAŞIMIMIZ

Eğitim yaklaşımımızı oluştururken, çocukların neyi, nasıl, ne zaman, nerede daha kolay ve etkili öğrenebilecekleri üzerine düşünülmüştür. İlk deneyimlerin sadece akademik başarıya değil, yaşam başarısına da odaklı olması gerektiğine olan inancımızla programımızı geliştirirken çocuğun bütünsel gelişimini hedeflenmiştir. Ve bu bağlamda eklektik bir yaklaşıma karar verilmiştir. 

• MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜM GELİŞİM ALANLARINA YÖNELİK AMAÇ VE KAZANIMLARI

• HIGH SCOPE EĞİTİM PROGRAMI’ dan; Beraber saat/çember zamanı- planla-yap-hatırla zamanı/ Küçük grup zamanı ve öğretmenin öğretim süreci sırasında ve sonrasında, kendini ve süreci değerlendirmesi ve bu değerlendirmeler ışığında birtakım değişiklikler yapması (Reflective Thinking/Yansıtıcı Düşünme)

• PYP/İLK YILLAR PROGRAMI’ndan; Ölçme değerlendirmenin önemli unsuru “Portfolyo”

• İKİNCİ ADIM/SECOND STEP; “Sosyal-Duygusal Gelişim Yaklaşımı” Okulumuzdaki tüm çocukları programa dahil ederek empati kurabilme, duyguları yönetme, problem çözme, işbirliği yapabilme gibi sosyal becerileri geliştirirken, akademik başarılarına da katkıda bulunulmaktadır.

• GEMS; Fen ve matematik

• REGGİO EMİLİA Atölyeler/etkinlikler

• OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ZAMANI

• FARKLILAŞTIRILMIŞ EĞİTİM; Her çocuğun aynı şekilde öğrenmediği, farklı beceri, ilgi ve birikimlere sahip olduğu öngörülerek, her çocuğun bilgiye farklı yollardan ulaşımını sağlama

• AİLE KATILIMI

Anaokulu Veli Kitapçığı

Tink Anaokuluna hoş geldiniz! Çocuğunuzun akademik ve sosyal gelişiminde bu ilk ve en önemli adımı atmanıza yardımcı olmaktan heyecan duyuyoruz! Tink Anaokulunda; çocuğunuza merak, keşif ve deney yoluyla nasıl öğreneceğini öğreterek ve çevresindeki dünyayı keşfetmesi için güvenli, pozitif ve özenli bir okul ekosistemi sağlayarak ‘küçük cevherinize’ rehberlik ediyoruz. Onun potansiyeline inanıyor, hayatının ilerleyen dönemlerinde tam potansiyeline ulaşması için ihtiyaç duyduğu temel becerileri kazandırıyoruz!

Tink Anaokullarını ismimizdeki “İnsan” odaklı felsefemizle farklılaştırdık. Çocuklarımızı sanal alemin ve plastik oyunların yüzeysel dünyasından ayrılmaya ve bilimin, sanatın, doğanın harikulade dünyasına katılmaya yönlendiriyoruz.

Çocuklarınıza bir aile oluyor ve onları hayatın muhteşem unsurlarını keşfedip, çocukluklarının tadını çıkarmaya teşvik ediyoruz.

Tink Anaokulunda; çocuğunuza merak, keşif ve deney yoluyla nasıl öğreneceğini öğreterek ve çevresindeki dünyayı keşfetmesi için güvenli, pozitif ve özenli bir okul ekosistemi sağlayarak ‘küçük cevherinize’ rehberlik ediyoruz.
 
Onun potansiyeline inanıyor, hayatının ilerleyen dönemlerinde tam potansiyeline ulaşması için ihtiyaç duyduğu temel becerileri kazandırıyoruz!

Tink’te öğrencilerimizin teknolojik yetkinlikleri gibi insani yetkinliklerinin de geliştirilmesini önceliklendiriyoruz. Anaokullarımızı ismimizdeki “İnsan” odaklı felsefemizle farklılaştırarak akademik olarak kendini kanıtlayan Tink, çocuklarımızı sanal alemin ve plastik oyunların yüzeysel dünyasından ayrılmaya ve bilimin, sanatın, doğanın harikulade dünyasına katılmaya yönlendiriyor.

Tink Anaokulu programın en önemli bileşenlerinden birisi yabancı dil eğitimidir. Çocuklar ilk kez karşılaştıkları yabancı dilleri etkileşim ile öğrenirler. İzleme, dinleme, tekrar etme, taklit etme, canlandırma, yeniden yapma, gibi öğretim yöntem ve teknikleri ile dil gelişimlerini en üst düzeyde sağlıyoruz. Native öğretmenler eşliğinde her gün 4 saat İngilizce eğitimi veriyoruz.
Anaokulumuzda HighScope Programını, Milli Eğitim Müfredatı ile perçinliyor, öğrencilerimizi ilkokula hazırlıyoruz.

Bilungual (Çift Dilli) eğitim ile düşünen, araştıran, üreten, dünya vatandaşı bireyler olma yolunda en önemli edinimlerden biri de İngilizce ve farklı dünya dillerinde dinleme, konuşma, okuma-yazma becerilerinde belirlenen hedeflerde dile hakim olmaktır. Erken çocukluk eğitimimiz, Türkçe-İngilizce olarak iki dillidir. Erken çocukluk döneminde, başka bir dille tanışma, sadece iletişimsel ve dilsel becerileri geliştirmekle kalmaz, yeni diller edinimi de teşvik eder. Ayrıca globalleşen dünyada “soft skills” olarak adlandırılan kültürler arası beceriler edinme şansı sunar.

Eğitim-öğretim programımız, yıllık, haftalık ve günlük olarak oluşturulan etkinlik planları çerçevesinde çift dilli olarak hazırlanır ve uygulanır. Eğitim programı için öğretmenler, haftalık eğitim ve değerlendirme toplantıları yaparlar. Uygulamalara yönelik gözlem-geri bildirim süreci ile uygulama kalitesi arttırılır.

Çocuğun bütünsel gelişimini destekleyen eğitim programımız, sadece akademik başarıya değil, yaşam başarısına odaklanmaktadır. Eğitimde temel hedefimiz her öğrencinin okulda edindiği bilgileri gerçek yaşam becerisine dönüştürmesini ve günlük yaşamında kullanmasını sağlamaktır. Bunu sağlamak için öğrencilerimize düşünme, araştırma, özyönetim, iletişim ve sosyal beceriler gibi temel becerilerin kazandırılması hedeflenir. “Tink, Teknoloji ve İnsan Koleji” ne özel “Global Thinkers” programıyla 21. yüzyıl yaşam becerileri edinmiş bireyler yaparak ve yaşayarak yetişirler. İletişimsel metotlar kullanılarak çocukların her iki dili de etkin olarak kullanmaları sağlanır.