TinkArt Sanat Eğitimi

Müzik, Görsel Sanatlar ve Tiyatro derslerimizde yapılan çalışmalarla öğrencilerimize sanatsal bakış açısı kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple, çeşitli kültür sanat etkinliklerini yakından takip ediyor ve öğrencilerimizin hazırladığı çalışmalarla yer alıyoruz.

Görsel Sanatlar

Sanat, en güzel ifade biçimlerinden birisidir. Sanat eğitiminin öğrencilerimizin özgüveninin gelişiminde çok büyük rolü olduğu bir gerçektir. Öğrencilerimizin kendini özgün bir şekilde ifade etmesine olanak sağlar. Hayal gücünün sınırsız olduğunu ve bunu sanat yolu ile ifade edebileceklerini bilmeleri özgüven oluşumundaki adımlardır. Farklı açılardan bakmayı ve düşünmeyi öğrenirler. Tink’te verilen sanat eğitiminde, öğrencilerimize teknik, metot gibi temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra özgüven ve yaratıcıklarını destekleyici çalışmalar yapıyoruz. Sanat ile teknolojiyi buluşturan tasarım derslerimizde öğrencilerimize dijital yetkinlikler de kazandırıyoruz. Resim sanatı, özgün baskı teknikleri, heykel yapımı, eskiz çalışmaları, perspektif, oran-orantı gibi kavram ve metotları öğrenerek, sanat eserini yorumluyor ve ondan anlam çıkarmaya çalışıyoruz. Böylece, eleştirel bir bakış açısı ile hayal güçlerini kullanarak düşünme ve problem çözme becerileri kazandırıyoruz. Görsel sanatlar dersi, haftalık ders saati içerisinde yer almasının yanı sıra kulüp dersi olarak da veriliyor. Öğrencilerimiz ile İstanbul Bienali gibi önemli sanatsal etkinliklere ziyaretler gerçekleştiriyor, sene boyunca öğrencilerimizin işlerini okulumuzda sergiliyoruz.

Müzik

Müzik ve çocuk gelişimi üzerine yapılan çalışmalar, müzik ile beynin erken gelişimi arasında önemli bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Müzik eğitimi, çocuğun psikolojik gelişiminde de olumlu rol oynuyor. Müzik eğitimi yoluyla ruhsal bakımdan doyum sağlayan çocuk, hem sağlıklı bir ruhsal gelişim hem de sağlıklı bir kişilik yapısı kazanıyor. Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyici bir etkiye sahip olan müzik eğitiminin oyunla eğitim niteliğinde olmasına dikkat edilmeli, çocukların isteyerek ve hoşlanarak müzik etkinliklerine katılmaları sağlanmalıdır. Tink’te Müzik Eğitimi ile her öğrencimizde var olan müzik kapasitesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor, buna yönelik bireysel ve grup çalışmaları yapıyoruz. Müzik eğitiminde önem verdiğimiz bir diğer konu ise öğrencilerimizin ilgi alanı doğrultusunda bir enstrüman ile tanışmasını sağlamak. Öğrencilerimiz derslerde, Piano, Gitar, Perküsyon ve Keman alanında brans eğitimi almaya başlıyor. Aynı zamanda kulüp dersi olarak seçebiliyorlar.

Müzik Takdiri

Ortaokul lise seviyesinde bir yenilik olan müzik takdiri dersinde, öğrenciler farklı müzik türlerinde ne dinleyeceklerini ve duyduklarını nasıl anlayacaklarını öğreniyorlar. Müzik takdiri müfredatı kapsamında, besteciler, enstrümanlar ve topluluklar ile bir döneme ait farklı müzik tarzları hakkında bilgiler de öğreniliyor. Ders Boğaziçi Üniversitesi’nde de eğitim veren Prof. Dr. Erman Türkili tarafından veriliyor.

Tink Okul Korosu ve Tink Band

Müzik öğretmenimiz eşliğinde yıl boyunca çalışmalarını sürdüren Tink okul korosu ve Tink band, resmi törenler ve kutlamalarda sahne alıyor.

Tiyatro

Tiyatro, öğrencilerimizin kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlarken işbirliği içerisinde olma, arkadaş ilişkilerini yönetebilme ve yaşadığı sorunlarla başa çıkabilme için çözüm üretme gibi sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Tiyatro derslerimiz kulüp dersi olarak verilmektedir.

Tink hayatı kazandırıyor ve hayatta kazandırıyor.