Dijital Yerliler için
bilgi çağına uygun
Diploma Programı

Bu Sayfada

Tink Diploma Nedir

Uluslararası Programlar

TinkTalks Etkinlik Takvimi

Tink Diploma

Ancak, eyleme sahip bir vizyon

Tink öğrencileri Tink Diploma Programı kapsamında vizyonlarını eyleme dönüştürmeyi öğrenirler. Programımızın amacı öğrencilerimizin girişimci ruhlarını hayata geçirme cesaretine, bilgi birikimine ve networküne sahip olmalarını sağlamaktır.

Tink Diploma Programı 1. sınıftan 12. sınıfa kadar merak, keşif, içgörü geliştirme ve değer yaratmayı teşvik etmek için MEB müfredatının yanı sıra okulumuza özel hazırlanmış haftalık 6 saatlik müfredattan oluşmaktadır.

Tink Diploma Programımızın içinde yer alan inovasyon ve girişimcilik dersleri, TinkTalks, Staj Programı, projeler, yabancı dil eğitim programı ve bilişim dersleri bu amaca hizmet etmektedir.

Tink Diploma Programı öğrencilerimizi hem yurt dışında ki hem de yurt içindeki üniversitelere hazırlayacak şekilde kurumumuz ve danışma kurulumuz tarafından geliştirilmiştir.

Uluslararası Programlar

Tink olarak ortaya koyduğumuz, 21. YY yetkinliklerini hedef alan yeni nesil eğitim vizyonu çerçevesinde, okulumuzu tüm dünyada bilinen bir kurum haline getirme noktasında uluslararasılaşma vizyonumuzu yıllara önce hayata geçirerek bugünlere ışık tuttuk.

Bu kapsamda; okulumuzun, sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde, mesleki değerlere sahip, yaratıcı, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan yetkinlik sahibi iş gücü yetiştiren öğrenciler olarak hayata katılmalarını ve dünya vatandaşı kimliğine sahip olmalarını hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimizin her birini; kalite değerleri oluşmuş̧, teknolojinin ve dünyanın değişimini ve yönelimini yakından takip eden, dünya vatandaşları olarak yetiştirme misyonumuzu Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı işbirliği programlarından Erasmus Plus programı ile aktif olarak yürütmekteyiz.

Tink olarak yürüttüğümüz 4 ayrı SSDL, STDE, RENEWS ve DIWO isimli uluslararası Erasmus Plus projelerimizle öğrencilerimizi İngiltere, Avusturya, Danimarka, İtalya, Polonya, Romanya, Fransa, Letonya, Yunanistan, Portekiz ve İspanya olmak üzere 11 ülkeye göndererek hem yabancı dil gelişimlerine hem de dünya vatandaşı kimliğine sahip olmalarına katkı sağlayarak gelecekteki kariyerlerine destek veriyoruz. Üstelik öğrencilerimizin harcamaları Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından karşılandığından öğrencilerimiz için herhangi bir maliyet oluşmamaktadır.

Detaylı bilgi için bu linkte bulunan sunumumuzu inceleyebilirsiniz.

Tink Ocak 2022 Erasmus Plus Sunumu

Europass

Okulumuz, Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgeleri Europass (MYK Europass) merkezinden almış olduğu akreditasyon sayesinde, Europass belgesi düzenleyerek öğrencilerimize teslim edebiliyor. Detaylı bilgi için lütfen linke tıklayın.

Europass Programının Amacı ve Öğrencilere Sağladığı Faydalar:
• Europass, eğitiminiz boyunca, ilk işinize başlarken ya da yeni mücadelelere göğüs germeye hazırlanırken becerilerinizi ve niteliklerini Avrupa’da etkili bir biçimde aktarabilmenize imkan tanır.
• Avrupa Komisyonu bu hizmeti ücretsiz olarak ve 29 farklı dilde sunmaktadır.
• Europass, yurtdışında geçirilen bir öğrenme ve/veya eğitim dönemini kaydetmek için kullanılan kişisel bir belgedir.
• Amacı, hareketlilik döneminde edinilen deneyim, beceri ve yetkinliklerin daha iyi değerlendirilmesine ve tanınmasına katkıda bulunmaktır.
• Öğrencilerimiz yurt dışında katılacakları faaliyetler sonrasında «Europass Hareketlilik Belgesi» alacaklardır.
• Yurt dışında öğrenim görürken veya çalışırken edindiğiniz deneyimlerin kaydını tutmak kariyeriniz için önemlidir.
• Gelecekte iş ya da yeni bir girişimcilik için destek ararken, bu beceriler çok değerli olacaktır.
• Bununla beraber ECTS sistemi uygulayan Avrupa Üniversitelerinin bir çoğunda Europass Belgesi ile kazandığınız yeterlilikler, bazı dersler ve derslerin bir bölümünden muaf tutulmanızı sağlayabilir.

 

Tink ETF ENE Mükemmeliyet Merkezi

Okulumuz AB Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri için uluslararası bir ağ olan ETF ENE ağına AB tarafından Center of Excellence olarak seçilerek ülkemizi gururla temsil etmektedir.

Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) tarafından kurulan Uluslararası Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri Ağı (CoVE’ler), ENE aracılığıyla bu girişimi AB dışındaki ülkelere de ulusötesi ortaklıklar ve platformlar için daha fazla fırsat yaratmayı hedeflemiştir.

Okulumuzun üyesi olduğu ETF Mükemmellik Ağı, üye CoVE’lere, hem Avrupa Üye Devletlerinde hem de ortak ülkelerde faaliyet gösteren CoVE’lerle ulusal ve uluslararası düzeyde birbirleriyle işbirliği yapma fırsatları sağlamaktadır. ETF ENE kalkınma ihtiyaçlarını belirlemek, uygulamaları paylaşmak, araçlar tasarlamak, ortaklıklar oluşturmak, teknik bilgi ve deneyimleri paylaşmak ve mesleki düzeyde yeniliğe ilham vermek için CoVE gruplarının bir araya gelmesini sağlamaktadır. ETF ENE okullar ve eğitim merkezi üyelerine kendi ülkelerinde, bölgelerinde, kümelenmelerinde ve ağlarında mesleki eğitim ve öğretimin iyileştirilmesine ve zenginleştirilmesine öncülük etmeye yardımcı olmak için üye CoVES’e yetki vermektedir.

Bu kapsamda okulumuz 2021 yılında Uluslararası Mesleki Mükemmelliyet Merkezlerinin Türkiye’deki mükemmelliyet ağının ortağı olarak 4 ülkeden 8 katılımcının katıldığı uluslararası konferansta “Kapsayıcı Beceriler için Dijital ve Yenilikçi Öğretme ve Öğrenme Uygulamaları – Kimse Geride Kalmamalı” ve “Yeşik İnsiyatif- Green Initiative” temaları ile 2 ayrı çevrimiçi sunum gerçekleştirmiştir. 8 Mesleki Merkezin sunumunu gerçekleştirdiği konferansta merkezlerin daha önce tema çerçevesinde neler yaptığı konusunda karşılıklı bilgilendirmede bulunulmuştur. Merkezlerin toplumsal kapsayıcılık yaklaşımı ile dijital ve yenilikçi öğrenme ve öğretme uygulamaları konusunda karşılıklı etkileşim ve ortaklıkla bir çalışma modeli belirlemek adına bir sonraki konferansta bir araya gelmek için sözler verilmiştir.

Detaylı bilgi için bu linkten sunumumuzu inceleyebilirsiniz.
TINK Sharing Innovation in Social Inclusion.

 

Departman İletişim Bilgileri

Okul Adres

Merkez, Çavuşbaşı Cd. No:104, 34794 Çekmeköy/İstanbul

Tink Yayınları

Eğitimin kalitesini özgün içeriği belirler.

Bu vizyonla ürettiğimiz iç yayınlarımız dünyaca tanınan akademisyenler ve uzman eğitim kadromuz tarafından Milli Eğitim Bakanlığının müfredatının yanı sıra Tink Diploma Programının ana unsurlarının kazanımlarına uygun şekilde hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızın temel amacı kolay, eğlenceli, kalıcı öğrenmeyi sağlamaktır.

Web Programlama, Fiziksel Programlama ve Güncel Programlama Dilleri, Girişimcilik, İnovasyon ve Gelecek Çalışmaları online yayınlarımız ve aplikasyonumuz Tink Diploma Programı derslerini içeren yayınlarımızdır. Tink özel öğretim programına uygun şekilde ve özel olarak uzmanlar tarafından hazırlanmış kitaplardır.

 

Tink Partners