Dijital Yerliler
Onlar En Küçükleri
Tink İlkokulu

Bu Sayfada

Çalışmalar ve Etkinlikler

Gelecek Hedefleri

Tink İlkokulu

Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejleri’nde, öğrencilerimizi tek tek tanımayı, her yönüyle geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim ortamı yaratmak için çalışıyoruz.
 
Teknolojinin içinde doğan Z kuşağı çocuklarının içinde en küçükler onlar.

Okulumuzda, öğrenen merkezli eğitim-öğretim anlayışı hâkimdir. Buna göre; öğrenciyle uyumlu, gündelik yaşam tecrübeleri ile anlamlı öğrenme fırsatları sunan, bilgiye erişme, yorumlama ve yeniden üretme alışkanlıkları kazandıran, öğrencinin içten katılımını vurgulayan bir eğitim sistemi öne çıkmaktadır.

HAYALDEN GERÇEĞE
Hayal edebilen, hayal ettiğini eyleme dönüştürebilen,
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN ÇOCUKLAR YETİŞTİRİYORUZ

Tink eğitim felsefesini ilkokul çağından vermeyi hedefleyen eğitim öğretim programımıza STEM+A Eğitimi ve dijital çağ yetkinliklerinin yer aldığı Tinker Programımız ile öğrencilerimizin zihinsel gelişimlerinin yanı sıra yaratıcı fikirlerini geliştirmeyi ve onları ürüne dönüştürmeyi hedeflenmektedir.

 

Eğitim yaklaşımımızda öğrenciyi ön planda tutuyor ve kendilik gelişimini önceliklendiriyoruz. Programımızla her öğrencimizin kendi potansiyelinin en iyisi olmasını hedefliyoruz. Bu kapsama farklılıklara kıymet veriyor, öğrencilerimize hayal kurabilmeyi, okuma zevkini, İngilizce’yi, analitik düşünmeyi, sorgulamayı, tasarlamayı öğretiyoruz.

Tink Yapı Taşları

Merkezinde insan ve teknoloji olan Tink eğitim öğretim sistemimiz, öğrencilerimizin kişisel beceri ve tercihlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim programları, akran öğrenimi, proje tabanlı öğrenme ve gerçek hayat deneyimi edinme gibi dijital çağda eğitimi tanımlayan hususlar içermektedir.

Tink, akademik mükemmeliyetin yanı sıra hayat ve çalışma becerilerinin de geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Teknoloji ve İnsan Kolejleri kendi networkünü öğrencisiyle paylaşan ve öğrencilerinin seçtiği Tink partneriyle proje çalışmalarını deneyimlemesini destekleyen bir yapıya sahiptir. Böylelikle öğrencilerimiz, sosyal hayatları ve kariyerlerini geliştirirken, girişimcilik ruhu da kazanır. Tink Teknoloji ve İnsan Kolejleri eğitim sistemi, Tink Jenerasyonuna, kar yerine değer yaratmanın önemini vurgulayan bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Tink eğitim modelimiz, düşünce ile eylemi kişiliğinde birleştiren, çözüm odaklı genç insan kavramını karşımıza çıkarıyor. Global değişimin ortasında çok önemli bir rol oynamaya aday Tink Jenerasyonunun temel özellikleri teknoloji okur yazarlığı, inovasyon kültürü ve çok kuvvetli networkleridir.

Bunların yanı sıra sistemimiz, gençlerimizin öğrenimleri sonunda hayata tutkuyla bağlanacakları kariyer seçimleri yapmalarını destekliyor ve kar yerine değer yaratmanın önemini vurguluyor.

Tink dil eğitimimiz ile dünyayı ve gelişmeleri takip eden, sorgulayan, anlamlandıran ve dünya vatandaşı olan gençler yetişiyor!
Tink’te dil öğrenme sürecini çok önemsiyoruz. İngilizce Bölümümüz, eleştirel düşünme ve global düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik çok yönlü bir eğitim programı uygulayarak sosyal yeterlilik çerçevesinde etkin İngilizce eğitimini şekillendiriyor. Öğrencilerimiz anadili İngilizce olan eğitimciler ve Türk yabancı dil öğretmenleriyle birlikte çalışıyor. Partnerimiz Cambridge ile Uluslararası standartlardaki sertifikalı yabancı dil eğitim sistemini uyguluyoruz. Bu sayede, İngilizce eğitimi alan tüm öğrencilerimizin akademik başarıları uluslararası standartlarda dil ölçekleri ile akredite ediliyor. Her öğrencimizin farklı öğrenme yolculuğunu göz önünde bulunduruyor ve öğrencilerimizin beceri ve bilgisine göre farklı dil seviye grupları içerisinde eğitim veriyoruz.
İngilizce eğitimimiz sadece İngilizce derslerinde değil, 9. sınıftan itibaren İngilizce işlenen Girişimcilik ve İnovasyon derslerinde de devam ediyor.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri ve fırsatları, çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum, empati ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu plan gelişimsel rehberlik modeli çerçevesinde biçimlendirilir.
• PDR hizmetlerinde insana saygı esastır.
• PDR hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
• PDR hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
• PDR hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
• Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahiptir.
• PDR hizmetleri öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.
• PDR hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
• PDR hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
• PDR hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.

PDR birimi altında hizmet veren Tink Kariyer ve İnovasyon ofisi Tink lise öğrencilerimize 3 farklı adımda hizmeti sunmaktadır.

Ön Değerlendirme Süreci

1. Kişisel Detaylar
2. Eğitimsel Detaylar
3. Ailenin ve öğrencinin ilgi ve beklentileri

Psikometrik Değerlendirme Süreci

1. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği
2. D2 Dikkat Testi
3. Kendini Değerlendirme Envanteri
4. Otobiyografi
5. “The Birkman Method” Tink Kişilik Testi

Psikometrik değerlendirme sürecinde yaptığımız ön değerlendirmenin ışığı altında öğrencilerimize çeşitli psikolojik ve sosyal testler uyguluyoruz. Bu testlerin tamamını öğrencilere online olarak uyguluyoruz ve süreci TinkSmart sistemimiz üzerinden takip ediyoruz.

Öğrencilerimizi akademik ve sosyal gelişimlerinde istediğimiz noktaya ulaştırmak ancak
velilerimizle yapacağımız işbirliğine ve kuracağımız iletişim köprüsünün gücüne bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla velilerimizi öğretmenlerimizle bir araya getirmek için farklı uygulamalarımız bulunmaktadır.

1- Hafta İçi Branş Öğretmen Görüşme Saatleri

Öğretmenlerimizle ders programlarına göre hafta içi görüşme randevusu alınabilir. TinkSmart üzerinden veya öğretmenimize e-mail atarak ve ilgili müdür yardımcısını cc ye koymanız yeterlidir. Öğretmenimiz size geri dönecektir.

2- Rehber Öğretmen Görüşme Takvimi

Rehber öğretmenlerimiz öğrencilerimizle ve velilerimizle düzenli olarak görüşmekte ve öğrencilerimizin okul içinde ki yaşantısını raporlamakta ve aktarmaktadır. TinkSmart üzerinden veya öğretmenimize e-mail atarak ve ilgili müdür yardımcısını cc ye koymanız yeterlidir.

3- Müdür Yardımcısı Görüşme Takvimi

Müdür yardımcılarımız öğrencilerimiz ve velilerimizle belli bir düzen içerisinde yüzyüze ve telefonla
görüşürler. Herhangi bir konuda görüşmek istediğinizde müdür yardımcılarımıza direk cep telefonları üzerinden ya da mail adresleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Müdür yardımcılarımıza attığınız maillerde okul müdürünü de cc ye koymanızı önemle rica ederiz.

4- Akademik Koçluk Görüşmeleri

Öğrencilerimizin okul içindeki yaşantılarını ve gelişimlerini daha yakından takip etmek amacıyla mevcut öğretmenlerimiz akademik koçlar olarak görev yapmaktadırlar.
Sorumluluklarında ki öğrencilerle görüşen, onların okul içindeki ilişki ve gelişimlerini takip eden ve onlara mentörlük yapan akademik koçlarımız aynı zaman da öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılması, okul içinde ve dışında olan organizasyonlarda yer almaları gibi başlıkları da takip etmektedirler.
Akademik koçlar velilerimize üç hafta da bir (iki hafta arayla) email üzerinden öğrencileri ile ilgili
bilgi aktarmaktadırlar.

5- Akademik Değerlendirme Toplantıları

Velilerimizle öğrencilerimizin sınav ve başarı durumlarını değerlendirmek amacıyla öğretmenlerimizi
çeşitli zaman dilimlerinde bir araya getiririz. Bu tarihleri her akademik yıl başında paylaşılan takvimden takip edebilirsiniz. Akademik değerlendirme toplantıları klasik veli toplantılarından farklıdır. Velilerimiz için hazırlanmış eğitim ve etkinlikler içerir.

6- Ebeveyn Akademileri

Velilerimizin çocukları ile olan iletişimini artırmak ve onların gelişimlerine maksimum oranda
dahil olmalarına destek olmak maksadıyla rehberlik birimimiz ebeveyn akademileri
organize etmektedir. Ergenlik psikolojisinden, anne baba tutumlarına, çocuklarda teknoloji
bağımlılığından, aile içi iletişime kadar birçok konuda velilerimizi desteklediğimiz bu
programımız sene boyunca devam etmektedir.

Spor Eğitimi ve Sağlıklı Yaşam

Tink’te Beden Eğitimi Dersimizde; vücut fonksiyonlarını kavrama, sağlık, büyüme, gelişme
sürecini kavrama, motor öğrenme, oyun ve emniyet kural ve becerilerini kavrama, stratejiler
geliştirme ve değerlendirmeyi amaçlıyoruz.
Kendine güvenme, değer anlayışı, karakter geliştirme, iletişim becerileri, meraklılığı geliştirme,
sportmenlik becerileri, centilmenlik kavramlarını kazandırmanın yanında, vücudu ısıtma ve
alıştırma becerileri, temel hareket becerileri, motor becerileri, dayanıklılık, kas gücü, esneklik,
çeviklik geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
Tink’te akademik alanda olduğu kadar, öğrencilerimize sosyal ve aktif birey olma ruhunu
kazandırmak, eğlenerek ve verimli zaman geçirerek öğrenme sürecini keyifli hale getirmeyi
amaçlıyoruz.
Öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun olarak, büyük ve küçük motor becerilerinin gelişmesine
yönelik spor etkinlikleri yaptırıyoruz. Kol kuvveti çalışması, esneklik, el-göz koordineli çalışmalar,
reaksiyon hızını geliştirme çalışmaları, genel kuvvete yönelik parkur çalışması, denge ve
koordinasyon çalışmalarının yanı sıra ders içerisindeki çeşitli eğitsel oyunlar ile öğrenmeyi keyifli
hale getiriyoruz.
Tink’te sağlıklı yaşam kültürünün ve bilincinin küçük yaşlardan itibaren oluşmaya başladığına
inanıyoruz. Bu anlamda, hem beden eğitimi derslerinde yaptığımız çalışmalarla hem de
düzenlediğimiz çeşitli sportif faaliyetlerle öğrencilerimizde spor kültürünü oluşturmayı
hedefliyoruz.

Sanat Eğitimi
Müzik, Görsel Sanatlar ve Tiyatro derslerimizde yapılan çalışmalarla öğrencilerimize sanatsal
bakış açısı kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple, çeşitli kültür sanat etkinliklerini yakından
takip ediyor ve öğrencilerimizin hazırladığı çalışmalarla yer alıyoruz.

Görsel Sanatlar

Sanat, en güzel ifade biçimlerinden birisidir. Sanat eğitiminin öğrencilerimizin özgüveninin
gelişiminde çok büyük rolü olduğu bir gerçektir. Öğrencilerimizin kendini özgün bir şekilde ifade
etmesine olanak sağlar. Hayal gücünün sınırsız olduğunu ve bunu sanat yolu ile ifade
edebileceklerini bilmeleri özgüven oluşumundaki adımlardır. Farklı açılardan bakmayı ve
düşünmeyi öğrenirler.
Tink’te verilen sanat eğitiminde, öğrencilerimize teknik, metot gibi temel bilgi ve becerileri
kazandırmanın yanı sıra özgüven ve yaratıcıklarını destekleyici çalışmalar yapıyoruz. Sanat ile
teknolojiyi buluşturan tasarım derslerimizde öğrencilerimize dijital yetkinlikler de
kazandırıyoruz. Resim sanatı, özgün baskı teknikleri, heykel yapımı, eskiz çalışmaları, perspektif,
oran-orantı gibi kavram ve metotları öğrenerek, sanat eserini yorumluyor ve ondan anlam
çıkarmaya çalışıyoruz. Böylece, eleştirel bir bakış açısı ile hayal güçlerini kullanarak düşünme ve
problem çözme becerileri kazandırıyoruz.
Görsel sanatlar dersi, haftalık ders saati içerisinde yer almasının yanı sıra kulüp dersi olarak da
veriliyor.
Öğrencilerimiz ile İstanbul Bienali gibi önemli sanatsal etkinliklere ziyaretler gerçekleştiriyor,
sene boyunca öğrencilerimizin işlerini okulumuzda sergiliyoruz.

Müzik

Müzik ve çocuk gelişimi üzerine yapılan çalışmalar, müzik ile beynin erken gelişimi arasında
önemli bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Müzik eğitimi, çocuğun psikolojik gelişiminde de
olumlu rol oynuyor. Müzik eğitimi yoluyla ruhsal bakımdan doyum sağlayan çocuk, hem sağlıklı
bir ruhsal gelişim hem de sağlıklı bir kişilik yapısı kazanıyor.
Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyici bir etkiye sahip olan müzik eğitiminin oyunla
eğitim niteliğinde olmasına dikkat edilmeli, çocukların isteyerek ve hoşlanarak müzik
etkinliklerine katılmaları sağlanmalıdır. Tink’te Müzik Eğitimi ile her öğrencimizde var olan müzik
kapasitesini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor, buna yönelik bireysel ve grup çalışmaları
yapıyoruz.
Müzik eğitiminde önem verdiğimiz bir diğer konu ise öğrencilerimizin ilgi alanı doğrultusunda
bir enstrüman ile tanışmasını sağlamak. Öğrencilerimiz derslerde, Piano, Gitar, Perküsyon ve
Keman alanında brans eğitimi almaya başlıyor. Aynı zamanda kulüp dersi olarak seçebiliyorlar.

Müzik Takdiri

Ortaokul lise seviyesinde bir yenilik olan müzik takdiri dersinde, öğrenciler farklı müzik türlerinde ne dinleyeceklerini ve duyduklarını nasıl anlayacaklarını öğreniyorlar. Müzik takdiri müfredatı kapsamında, besteciler, enstrümanlar ve topluluklar ile bir döneme ait farklı müzik tarzları hakkında bilgiler de öğreniliyor. Ders Boğaziçi Üniversitesi’nde de eğitim veren Prof. Dr. Erman Türkili tarafından veriliyor.

Tink Okul Korosu ve Tink Band

Müzik öğretmenimiz eşliğinde yıl boyunca çalışmalarını sürdüren Tink okul korosu ve Tink band,
resmi törenler ve kutlamalarda sahne alıyor.

Tiyatro

Tiyatro, öğrencilerimizin kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlarken işbirliği içerisinde olma,
arkadaş ilişkilerini yönetebilme ve yaşadığı sorunlarla başa çıkabilme için çözüm üretme gibi
sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlar. Tiyatro derslerimiz kulüp dersi olarak
verilmektedir.

Tink hayatı kazandırıyor ve hayatta kazandırıyor.

Tink İlkokulu İletişim

Müdüriyet İletişim Formu

Okul Adres

Merkez, Çavuşbaşı Cd. No:104, 34794 Çekmeköy/İstanbul

Müdür Mehmet Olgun

444 28 92

0535 201 41 80

Çalışma Saatleri

Pazartesi – Cuma 9:00 – 18:00

Cumartesi 9:00 – 15:00