Tink Okul Aile Birliği

Tink Jenerasyonu Kendini Gerçekleştiriyor.

Tink öğrencilerinin eğitim ve öğretimde üçlü sac ayağı işbirliğine önem verir: Okul-Öğretmen-Aile. Bu temel prensipten yola çıkarak Okul Aile Birliği Komiteleri etkin bir şekilde okul yönetimine destek verir. Tüm velilerimizin OAB seçimlerine katılma hakkı vardır. Seçimle belirlenen OAB üyelerimiz yıl boyunca birçok aktivite düzenler, okul yönetimi ile aileler arasında köprü görevi görür. Tink okul aile birliği komiteleri ile öğrenci konseyi komiteleri birbiri ile paraleldir. Dolayısıyla komiteler toplantılarına öğrencileri de dahil edebilirler. Komite toplantıları her ay bir kere okul içinde yapılır. Okul aile birliği sekiz komite başkanı ile okul müdüründen oluşur. Tink okul aile birliği başkanı okul kurucusu olmakla birlikte vekili olarak okul müdürü görev yapar. Tink okul aile birliği toplantıları ayda bir kere, o ayın ilk Salı günü saat 14.00’te yapılır.

1. Kültür ve sanat komitesi;

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için kültür sanat alanlarında projeler geliştirir ve uygular.

2. Spor komitesi;

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için spor alanında projeler geliştirir ve uygular.

3. Teknoloji komitesi;

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için teknoloji alanında farkındalık ve okur yazarlık kazandıracak projeler geliştirir ve uygular.

4. Medya ve iletişim komitesi;

Okul ile dış dünya arasında ki iletişimi ve okulun bileşenleri arasında ki iletişimi sağlayacak projeler geliştirir ve uygular.

 

5. Sağlık komitesi;

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için sağlık alanında projeler geliştirir ve uygular. Revir, yemekhane, spor salonu, kafeterya alanlarını denetler ve yapılandırır.

6. Gezi komitesi;

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için geziler planlar ve uygular.

7. Ar-Ge ve iş geliştirme komitesi;

öğrenciler, öğretmenler ve veliler için yeni fikirler üretir ve üretilen yeni fikirlerin hayata geçmesini sağlar.

8. Eğitim komitesi;

Öğrenci, öğretmen ve velilerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimleri adına projeler geliştirir ve uygular.

Tink hayatı kazandırıyor ve hayatta kazandırıyor.

Dil Eğitimi

Dünyayı takip eden, sorgulayan, anlamlandıran; dünya vatandaşı gençler yetişiyor!

Tink Diploma

  • Somut Beceriler
  • Soyut Beceriler
  • Gerçek Hayat Deneyimi
  • İnovasyon Yarışması

Tink Sosyal Ağı

  • Vizyon katar
  • Güvende hissettirir
  • Süreçleri hızlandırır
  • Güncel tutar