TinkART

TinkArt ismini verdiğimiz sanat odaklı programımız sayesinde öğrencilerimiz sanatsal bakış açılarını teknoloji ile birleştirip özgün eserler hayata geçiriyorlar. Yaptıkları işleri okulumuzda sergileme fırsatı buldukları için sosyal yetkinliklerini de geliştirerek uçtan uca yaratıcı üretim sürecini deneyimleyebiliyorlar.