TinkClubs

Tink Kulüpler

 1. Tink Radyo Kulübü
  Kulübün amacı öğrencilere sıcak bir iletişim aracı olan radyo konusunda deneyim kazandırmak, kendi programlarını yapmalarını sağlamak ve öğrencilerin bu alandaki gelişmeleri takip etmesini sağlamakla beraber, Tink Radio’yu canlandırmak ve tanıtımını yapmak, okul faaliyet ve etkinliklerini duyurmak, atölye ve etkinlikler düzenlemektir.
 2. E-spor ve Gaming Kulübü
  Uzun ismiyle elektronik sporlar, kısa ismiyle ise e-spor, 2000’li yılların başları itibariyle ödüllü turnuvaların ivme kazanmasıyla varlığını hissettiren ve oyuncuların, profesyonel takımlar bünyesinde resmi lig ve etkinliklerde oyun oynayarak hayatlarını kazandığı bir spor dalıdır. Ülkemizde Gençlik ve Spor Bakanlığı – Spor Genel Müdürlüğü tarafından esporcu lisansı verilmekte, oyun oynayarak geçimini sağlayan kişiler profesyonel oyuncu olarak değerlendirilmektedir. Esporda başlangıç yaşı 13-14 dolaylarında kabul edilirken, oyuncular çoğu zaman 30 yaşına gelmeden sektörden emekliye ayrılır. Espor alanında en popüler oyunlar League of Legends, Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, Overwatch ve Hearthstone olarak sıralanabilir. Kulübümüzde öğrencilerimiz oyun tasarımı, e-spor detaylarını öğreneceklerdir.
 3. MUN - Model United Nations Kulübü

  Temelleri 20. yüzyılın başlarında Harvard Üniversitesinde atılan ve günümüzde birçok okulda bulunan bu topluluk, araştırma yetisi kazandırmayı, vizyon sahibi yapmayı, kültür paylaşımını, dünya sorunları hakkında fikir sahibi yapmayı ve bu sorunları diğer kültürden insanlarla tartışma imkanı yaratmayı amaçlar.

  Konferanslarda yer alan delegeler Birleşmiş Milletler'in belirli konseylerine, önceden belirlenmiş güncel dünya sorunlarını tartışmak üzere katılırlar. Bu süreçte delegeler, farklı okullardan olduğu gibi, farklı ülkelerden insanlarla konu üzerine tartışarak kendilerini ifade etme becerilerini, genel kültürlerini, İngilizce konuşma düzeylerini ve görüş açılarını genişletir ve sorumluluk sahibi bir birey olma konusunda kendilerini geliştirirler. Üyeleri, Tink’den mezun olduklarında derslerin yanı sıra topluluk üyesi olarak kazanacakları bu deneyimlerle hem daha donanımlı bireyler olarak hayata atılacaklar hem de bu deneyimleri onlara dünyaya kendilerinden farklı bakan kişilerle empati kurmaları konusunda yardımcı olacaktır.

 4. Drone Kulübü

  Drone nedir ve kullanım alanları nelerdir ile başlayacak kulüp çalışmaları, öğrencilerimizin kendi dronelarını yapmalarını hedeflemektedir.

  Drone, İngilizce’de erkek arı manasına gelen bir kelimedir. Fakat günümüzde insansız hava araçları anlamında kullanılmaktadır. Tarihine baktığımızda genellikle askeri amaçlı kullanılan dronelar, artık daha ulaşılabilirdir. Günümüzde iki farklı Drone tipi vardır. Bunlardan bir tanesi Wi-Fi teknolojisi ile çalışıp, uzaktan kumandayla kontrol edilebilen; belli bir mesafeye çıkıp, şarjı yettiği sürece havada çekim yapabilen ARDrone ve DJIPhantom gibi ürünlerdir. Bir diğeri de; gelecekte internet erişiminin olmadığı bölgelerde erişimi sağlaması öngörülen ve sürekli havada olacak olan hava araçlarıdır. Öğrencilerimiz birinci tip drone çalışması yapacaktır.

 5. Almanca Dil ve Kültür Kulübü
  Kulübün amacı Almanya ve Almanca hakkında öğrencilere bilgi kazandırmaktır. Almanya ve komşuları, yemek kültürü, aile kültürü, eğitim yapısı, sosyal yapısı, vb. bilgiler verilir. Almanya ile Türkiye ilişkileri; ekonomik ve sosyokültürel birlikteliklerinin ve ayrılıklarının nedenleri nelerdir? Almancayı öğrenerek ülkemiz için ve bireysel olarak ne elde edebiliriz? Yabancı dil olarak Almanca öğrenmenin faydaları nelerdir? Bu konularda temel bilgiler edindikten sonra Almanca kendini tanıtabilme, yol sorma, yemek-alışveriş iletişim cümleleri yani Almanya'ya gittiğinde ihtiyacı olan temel konuşma kalıpları öğretilirek daha çok konuşma pratikleri yapılır.
 6. Perma-Kültür Kulübü

  Doğal ekosistemlerdeki çeşitliliğe önem vererek istikrarlı, çevresel değişimleri göz önünde bulundurarak tasarlanmış bir dirence sahip, tarımsal verimliliği göz önünde bulunduran ekolojik ve sürdürülebilir sistem oluşturmaktır. Bu sistemde atıklar kaynak şekline dönüştürülür ve verimin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

  İçeriğinde neler olacağı: Öğrencilerimiz pratik olarak;

  • su hasadı
  • kompost
  • örtüleme (malç) uygulama
  • toprak iyileştirme
  • biyoloji çeşitlilik
  • işçiliğin ve masrafların azaltılması
  • hayvansal üretim
  basamakları hakkında bilgiler verilecek ve uygulamalar yapacaklar.

  Öğrencilerimiz, bitki, hayvan ve insanı bir araya getirerek bakımı kolay, sürdürülebilir ve kendi kendine yeten bir üretim yapısının “mümkün olan en küçük alanda” oluşturmayı öğrenmiş olacaklardır. Doğada hiçbir şeyin atık olmadığını sadece form değiştirerek farklı bir şekilde ekosisteme katıldıklarını görecekler ve yaşadıkları çevreye faydalı olmak için çalışma bilincine ulaşmalarını beklenmektedir.

 7. Polifonik Koro Kulübü
  Erkek seslerinden tenor ve bas, bayan seslerinden de alto ve soprano ses gruplarını içeren, enstürman eşliğine gerek duymayan koro türüdür.Polifonik koroda gruplar, bazen aynı ezgiyi söyler ama genelde kendilerine ait ezgileri vardır. Bu dört ezginin armoni kurallarına uygun bir şekilde birleşimi sonucunda tonlar oluşturularak, farklı melodiler gruplar tarafından söylenir.
 8. Moda Tasarım ve Atık Malzeme Değerlendirme Kulübü
  Öğrencilerin tasarım odaklı düşünebilme ve hayal gücünü, yaratıcılığını kullanma becerilerini kazandırarak tsarladıkları çalışmaları atık malzemelerle çalışma ve değerlendirme amacı ile kurulmuştur. Evden getirilen eski kıyafetleri ya da eşyaları yenilikçi düşünme yapısıyla tekrar tasarlayıp, değerlendirme, toplum hizmeti yararına projeler oluşturma ve bunları hayata geçirmeyi hedefler.
 9. Bloggerlık - Yaratıcı Yazarlık Kulübü

  Amacı öğrencilere düşündüklerini, duyduklarını, öğrendiklerini; açık, anlaşılır, doğru ve etkili biçimde yazılı olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmak, öğrencilere; yazmanın işlevlerini tanıtmak ve onları yazma kriterlerinden haberdar etmek, yazıya ve söze dönüştürülen düşünce, bilgi ve birikimin etkisinin boyutunu sezinletmek, öğrencilerin, düşünce, duygu, bilgi ve birikimlerini belirli amaçlarla ve kendi değer ölçüleriyle bağdaştırarak yazılı olarak anlatmalarını sağlamak, öğrencilerin ilgilerini çekecek konularda yazmalarını isteyerek düşünce üretme ve yazma güçlerini geliştirmek, öğrencilerin kendi yazılarını; kağıt düzeni, konu, dil ve anlatım, yazım ve noktalama açılarından incelemelerini sağlamak ve onlardan gerekli düzeltmeleri yapmalarını isteyerek onlara hem öz eleştiri yapma hem de bir konuya değişik açılardan bakma alışkanlığını kazandırmak, yazdıklarını aktarma, paylaşma, tartışma ve biriktirme alışkanlığı kazandirmaktır.

  Edebi türlerin birçok yaratıcı teknik ve bakış açısıyla işlenmesini, değiştirilip dönüştürülmesini hedefleyen birçok etkinlik ve girişimden oluşmaktadır.

  Kimler katılabilir: Ortaokul kademesindeki tüm öğrenciler katılabilir.

  Çıktılar: Çevresini, duyduklarını, okuduklarını, gördüklerini, hissettiklerini, yaşadıklarını; anlama ve anlatma kaygısı ve farkındalığı ile işleyen, bunları sanal platformlara aktaran ve kendilerine teknolojinin de katkısıyla "yazar" kimliği kazandırabilen öğrencilerdir.

 10. Türk Beyin Takımı Akıl Oyunları Kulübü

  Türk Beyin Takımı (TBT), 1992 yılından bu yana her yıl düzenlenmekte olan Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil eden ekiptir.

  Dünya Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye Temsilcisi olan Türk Beyin Takımı; ülkemizi dünyada temsil etmenin yanı sıra, Türkiye’de de çeşitli organizasyonlar düzenlemektedir. Her yıl ülke çapında yapılan seçmelerle yeniden belirlenen Türk Beyin Takımı, bugüne kadar bireysel ikincilik, üçüncülük ve takım olarak da üçüncülük gibi dünya derecelerine imza atmıştır. 1998 ve 2009 yıllarında iki kez ülkemizin Dünya Zeka Oyunları Şampiyonasına ev sahipliği yapmasını sağlamıştır.

   TBT, öncelikle ülkemizde zeka oyunları kültürünün gelişmesini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda ilk, orta, lise, üniversite öğrencilerine ve ilgi duyanlara yönelik çeşitli yarışma ve eğitim etkinlikleri düzenlemektedir.  Kulübümüz öğrencilerimizi zeka oyunları konusunda eğitecek ve Dünya Zeka Oyunları Şampiyonasına hazırlayacaktır.

 11. Gazetecilik Kulübü
  Tink öğrencileri tarafından iki ayda bir çıkarılacak, 32 sayfadan oluşan okulumuzun resmi dergisinin hazırlandığı kulüptür. Öğrencilerimiz sanat, spor, edebiyat, inovasyon konularında makaleler yazarakgrafik tasarımlarını kendileri yaparak hem basılı hem de e-magazin olarak dergimizi yayınlayaklardır.
 12. STEM Kulübü
  Kulüpte belirli periyotlarda belirlenecek BTHP (Bilimsel temelli hayat problemi) ile kulübe katılan öğrencilerden verilen malzemeler ile bu problemleri çözmeleri istenecektir. Önceliğimiz öğrencilerimizin bu problemleri çevrelerini gözlemleyerek kendilerinin bulmaları yönünde olacaktır. Daha sonra belirlenen problem ile ilgili bir süre düşünme ve araştırma yapmaları istenerek verilen kısıtlı malzemeler ile problemi diğer disiplinler ( bunlar matematik, fizik, kimya, biyoloji, teknoloji ve mühendislik gibi) ilişkilendirerek öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlamaktır. Okulumuzun misyonu ve vizyonuna baktığımızda önceliğimizin öğrencilerimizin düşünmeleri sorgulamaları ve bununla beraber keşfettikleri sorunlara duyarsız kalmayarak onlara makul olan en güzel çözümleri üretmelerini sağlamaktır. Bu kulübümüzün en önemli amaçlarından biridir.
 13. Bilişim Kulübü

  Misyonu gelecek Türkiye'sinin yöneticilerini, iş adamlarını ve ülkede söz sahibi olacak insanların lise yıllarından itibaren girişimcilik çalışmalarına dahil olmalarını sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, aynı zamanda inovatif projeler üreterek gençlere vizyon kazandırmaktır.

  Vizyonu gençler arasında girişimcilik faaliyetleri gerçekleştiren etkili bir yapı oluşturmak ve geleceğin liderlerinin aramızdan yetişmesini sağlamaktır.

  Öğrencilerin ders dışında bilgi, görgü, deneyimini arttırıcı nitelikte sosyal, kültürel faaliyetler yürütmesini sağlamayı hedeflemektedir. Geçmişten aldığımız değerleri günümüze uyarlayarak sunmak, gençler arasındaki yardımlaşma kültürünü arttırmak, öğrencilerin projelerde daha aktif olarak yer almasını ve ortak projeler geliştirmesini sağlamak, öğrencilerimizin okul içerisinde ve okul dışında kendilerini ifade edebildikleri ve geliştirebildikleri ortamlara katılımını sağlamak, Liseli girişimcilere mentörlük yapmak ana hedefleridir.

 14. Basketbol Kulübü
  Basketbol oyun kurallarını, temel becerilerini edinmeyle birlikte zihinsel ve bedensel gelişmelere yarar sağlayan bu spor dalı ayrıca takım sporu olması nedeniyle de arkadaşlık duygularını güçlendirip birlikte başarma duygusunu geliştirmeyi hedeflemektedir.
 15. İspanyolca Kulübü
  Kulübün amacı; öğrencilerin duyduğunu anlama ve konuşma becerilerini geliştirerek İspanyolca bilgilerini aktive etme ve bildiklerini günlük yaşamda akıcı bir şekilde kullanarak iletişim kurabilmelerini sağlamaktır. İspanyol kültürünü tanıtarak genel kültürlerini geliştirmeyi de hedeflemektedir.
 16. Kısa Film Kulübü
  ''Sight Sound Motion/Herbert Zettl'' kitabından yola çıkarak öğrencilerle sanat, estetik ve ''5 Fundemental Image Elements nelerdir?'' sorusuna cevap aranacaktır. Sanat, ışık, renk, mekan, çekim formatı, ses, editing ve son olarak senaryo. Bu sayede film yapmak isteyen öğrencilerimiz, film çekmek için gerekli materyallere hakim olacaklardır.
 17. Creative Writing Kulübü
  Kulübün amacı; öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazma becerilerini geliştirerek İngilizce bilgilerini aktive etme ve bildiklerini günlük yaşamda akıcı bir şekilde kullanarak iletişim kurabilmelerini sağlamaktır.
 18. Girişimcilik Kulübü
  Fırsatlar her geçen gün artarken çağın gerektirdiği yetkinlik ve beceriler de değişmektedir. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde ve yaptığımız projelerde üyelerinin bu becerileri edinmeleri ve kendi potansiyellerini keşfederek hayallerinin peşinden gitmeleri için gereken cesareti ve bilinci kazanmalarını amaçlamaktadır. Kulübümüz kalıplaşmış kariyer planlarından sıyrılarak hayallerini gerçekleştirebileceğine inananların yuvası olup; araştırmacılık, etkililik, gelecekçilik, gönüllülük, katılımcılık, sorumluluk, süreklilik ve şeffaflık değerlerini benimseyenlerin buluşma noktasıdır.
 19. Araç Tasarım Kulübü

  Kulübümüz öğrencilerimizin kelimelerle değil, nesneler aracılığıyla hikâyeler yarattığı bir kulüptür.

  Bu atölye, estetik bakış, teknik bilginin yanı sıra el becerisi istemektedir. Hedef kitlemiz; sadece yetenekli öğrenciler değildir. Atölyemiz, tasarıma ive teknolojiye lgi duyan, temel el becerisini geliştirmek isteyen, yeteneği olsun olmasın öğrenmeye hevesli olan her öğrenciye açıktır. Çalışmalar okulumuzun "ahşap atölyesi"nde yapılır. Atölye çalışmaları, etkinlik saati ile sınırlı değildir. Ön hazırlık ve planlama aşamasında kulüp ders saati dışında bazen okul sonrası veya sergi öncesinde hafta sonları da külüp için çalışmayı gerektirmektedir. Emek ve çaba ile eğlencenin birleştiği özverili bir çalışma ortamında öğrencilerin; zaman, süreç yönetimi konusunda da planlı olmaları beklenmektedir.

 20. Movie Club / Film Kulübü
  Kulübümüzde sinemayla ilgilenen gençleri bir araya getirip ortak çalışmalar yapmaları için platformlar oluşturmak, sinema bilgilerini artırmak, çevrelerindeki sanatsal faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak, film gösterimleri yaparak kulüp üyelerinin film öncesi ve sonrası film üzerine tartışmalarını sağlamak, teorik çalışmaları film gösterimleri ile birleştirerek yönetmen film arasındaki ilişkileri derinlemesine anlamalarını sağlayıp gelecekte sinema sektöründe önemli birer isim olmaları için faaliyetler yürütülür.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bilgilendirme Okuyun
Hosted on Roast.io